PI Analyser

Konjunkturanalyse for 3. kvartal 2018

Lille tilbagegang i omsætningen for Procesindustrien

Over sommermånederne, juni til august, oplevede Procesindustrien en lille nedgang i omsætningen på 0,9 pct. sammenlignet med de tre foregående måneder. Dette kan primært tilskrives et fald i eksporten på 2,5 pct. Det indenlandske salg var med en stigning på 0,2 pct. stort set uændret over samme periode. 

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen

Relateret indhold