Baggrund

Energiafgifter, transmissions- og distributionsafgifter samt tilskud på energiområdet har stor betydning for danske virksomheder med procesanlæg, da de har en meget energiintensiv produktion.

I dag ligger de danske energiafgifter på EU’s minimumsgrænser og hvis alle medlemslande gjorde det samme, ville virksomheder i Europa have samme konkurrencevilkår. I praksis har størstedelen af EU’s medlemslande indført lempelser og undtagelser, som fører til et væsentligt lavere afgiftsniveau end EU’s minimumsgrænser. Det gælder fx procesenergiafgiften. Disse undtagelser og lempelser skaber en betydelig konkurrencefordel for den energiintensive procesindustri i disse lande.

Desuden er NOx-afgiften reduceret til 1/5 af det tidligere niveau, og der er indgået en aftale om at afskaffe PSO’en over en 4-5-årig periode.

Det er allerede besluttet, at elvarmeafgiften bliver sat ned den 1. januar 2019, og at den bliver halveret over en treårig periode frem til 2021. Elvarmeafgiften er i dag dobbelt så høj som energiafgiften på fossile brændsler til rumopvarmning. En lavere elvarmeafgift vil øge incitamentet til at anvende overskudsvarme og eldrevne varmepumper i erhvervslivet.

 1. Overskudsvarme

  PI arbejder for at skabe bedre forudsætninger for at bruge overskudsvarme fra industrien og sælge det gennem varmesystemet i stedet for at smide det ud. Det er både godt for virksomhederne og miljøet.

 2. Tilskud til energibesparelser

  PI arbejder for fortsat at sikre statslige tilskud til investering i energibesparelser i virksomheder med procesanlæg og sælge besparelserne til forsyningssektoren. På den måde kan virksomheder med procesanlæg bidrage til at nå de danske reduktionsmål.

 3. Effektivisering af forsyningssektoren

  PI arbejder for effektivisering af forsyningssektoren, så virksomheder med procesanlæg, der på grund af et stort energiforbrug er store kunder hos forsyningsselskaberne, skal betale mindre for energi i fremtiden. Det er vigtigt for at sikre, at danske procesvirksomheder forsat kan være konkurrencedygtige.

 4. Fair konkurrence

  PI arbejder for at sikre ens energiafgifter for danske virksomheder med procesanlæg som i resten af EU. Det betyder blandt andet politisk pres for at andre EU-lande overholder fælles EU-lovgivning og fuld afskaffelse af NOx-afgiften, da den gør produktion i Danmark dyrere sammenlignet med andre lande.

Nyheder om energi

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

Udvalgsansvarlig for Afgiftspolitisk Udvalg

 • Direkte +45 3377 3579
 • Mobil +45 2924 4591
 • E-mail jedp@di.dk