Baggrund

Danske virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft særligt inden for de naturvidenskabelige og tekniske områder. Arbejdsstyrken i Danmark er faldende, ledigheden er lav, og inden for nogle faglige områder er der i dele af landet næsten fuld beskæftigelse (fx blandt elektrikere, smede, industriteknikere m.fl.). 

Tilgangen af international arbejdskraft har været - og er fortsat - vigtig for de danske virksomheder, og uden den havde der været endnu større flaskehalse i industrien. Men tilgangen af international arbejdskraft kan ikke stå alene. Flere unge danskere skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse på det tekniske område og virksomhederne skal tilbyde dem en praktikplads.

Erhvervsuddannelser som procesoperatør, elektriker eller smed bliver af unge vurderet som mindre attraktive end gymnasieuddannelsen. De unges søgning til uddannelser på erhvervsskolerne er faldet drastisk og kun hver femte elev fra en 9. klasse starter på en erhvervsuddannelse. Samtidig er søgningen til gymnasieuddannelsen i samme periode vokset og i dag starter syv ud af 10 elever fra en 9. klasse i gymnasiet. 

De unge, der går i gang med en erhvervsuddannelse, har til gengæld svært ved at få en praktikplads. Det skyldes, at nogle virksomheder ikke selv uddanner lærlinge. De ansætter i stedet faglærte, som er uddannet i andre virksomheder.

 1. Flere på erhvervsuddannelser

  PI arbejder for, at flere unge skal vælge erhvervsuddannelser med relevans for virksomheder med procesanlæg. Det skal ske ved at styrke erhvervsuddannelsernes synlighed og omdømme gennem tæt samarbejde mellem politikere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt tydeliggørelse af de store mulighederne og spændende jobs i Procesindustrien.

 2. Flere lærlinge

  PI arbejder for, at flere virksomheder uddanner egne lærlinge og elver, så vi undgår fremtidige flaskehalse. Det skal ske gennem styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, større gennemsigtighed i regler for praktik, samt bedre muligheder for praktik-deleordninger mellem virksomheder.

 3. Relevante uddannelser

  PI arbejder for at sikre, at virksomheder med procesanlæg har adgang til arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. PI samarbejder derfor med politikere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at relevante uddannelser (specielt Procesoperatøruddannelsen)  fortsat leverer det virksomhederne efterspørger, senest med oprettelsen af Procesoperatør med speciale i pharma.

 4. Opkvalificering

  PI arbejder for, at virksomheder med procesanlæg fortsat har adgang til kvalificerede medarbejdere. PI vil derfor fortsat understøtte faglige netværk, tilbyde relevante kurser samt optimere og kvalitetssikre PI's egen lederuddannelse Proceslederuddannelsen.

Nyheder om kvalificeret arbejdskraft

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

Udvalgsansvarlig for Kompetence og Overenskomst i Procesindustrien