Kursus

Kursus for ledelsen om arbejdstid i Procesindustrien

Få skræddersyet viden tilpasset 24/7 virksomheder om lønforhold, fleksibilitet og arbejdstid, når Procesindustrien holder sit årlige kursus for ledere den 11. oktober 2022.

Kurset vil bl.a. gennemgå de særlige regler for planlægning af skifteholdsarbejde, samt ændring af den planlagte arbejdstid og retter sig særligt mod personer, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens arbejdstid, f.eks. produktionschefer, produktionsledere, produktionsplanlægger samt HR-chefer/-medarbejdere.

I vil blive introduceret for reglerne og for de muligheder, der kan give virksomheden fleksibilitet, der kan imødekomme virksomhedens produktionsmæssige udfordringer og driftsbehov.

I vil også blive introduceret for de forskellige modeller for arbejdstid og lokalaftaler, så I kan minimere behovet for overarbejde betragteligt.

Målet med kurset er, at I kan blive inspireret til at se mere indgående på virksomhedens driftsbehov og virksomhedens muligheder for at imødekomme virksomhedens driftsmæssige udfordringer.

 

Programmet er følgende:

10:30

Bordet rundt

10:45

Planlægning af skifteholdsarbejde og ændring af arbejdstiden

11:15

Pause

11:30

Reduktion af arbejdstiden ved SH-dage og Overenskomstmæssige fridage

12:00

Frokost

13:00

Fleksibilitet inden for skifteholdsarbejde

14:00

Pause

14:15

Lokalaftaler

15:00

Tak for i dag