20.12.18 PI Nyheder

Bedre samarbejde skal effektivisere miljø-godkendelsesprocessen

PI og Miljøstyrelsen åbner for mere effektive og fleksible godkendelsesforløb for procesvirksomheder.

Procesindustrien er i løbende dialog med Miljøstyrelsen om at gøre forløbet med miljøgodkendelser mere smidigt og effektivt. I den forbindelse er der nu åbnet op for at virksomheder, der søger miljøgodkendelse til store og omkostningsfulde projekter, kan afholde et formøde med Miljøstyrelsen for at sikre en effektiv proces.

"Tidligere har processen med miljøgodkendelser været lidt for ufleksibel, hvilket har betydet længere og mere komplicerede sagsbehandlingstid. Det har ingen parter interesse i. Derfor er der nu åbnet op for, at vi kan få nogle lidt mere smidige forløb, som indrettes efter det enkelte projekt." siger Kurt Elliot Larsen, formand for PI's miljøpolitiske udvalg (MIPU).

Et formøde med Miljøstyrelsen har til formål at afstemme forventningerne til godkendelsesprocessen, samt belyse og samarbejde omkring potentielle udfordringer allerede inden ansøgningen bliver indsendt. Hermed kan der etableres en hurtigere og mere effektiv proces for miljøgodkendelsen.

Gode erfaringer med samarbejde
Fødevareingrediensproducenten DuPont har gode erfaringer med at invitere Miljøstyrelsen til opstartsmøde, hvor påtænkte investeringer og den ønskede tidsplan præsenteres og diskuteres.

"Miljøstyrelsen er typisk rigtigt gode til at give os sparring på, om vores tidsplan er realistisk, og komme med input til, hvad der skal prioriteres og i hvilken rækkefølge de optimalt skal have materialet," siger Karsten Kjærgaard, Operations Manager i DuPont.

Resultatet er, at alle parter kender tidsplanen i den efterfølgende sagsbehandling, og kan holde hinanden op på aftalte tider og omfang. Det har givet en mere effektiv sagsbehandling, fordi misforståelser er ryddet af vejen fra start.

Effektivisering af den nuværende miljøgodkendelsesproces er en del af Procesindustriens miljøpolitiske arbejde for at forbedre rammerne på hele miljøområdet i samarbejde med Miljøstyrelsen og DI. Du kan læse mere om samarbejdet her

DI/PI og Miljøstyrelsen har en fælles interesse i at implementere den nye lovgivning i Danmark på en måde, der er god for både industrien og miljøet. 

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen