07.12.18 PI Nyheder

Dialogmøde med Miljøstyrelsen

Dialog og fælles interesser skal styrke samarbejde mellem Procesindustrien og Miljøstyrelsen.

Torsdag d. 22. november var Procesindustrien sammen med repræsentanter fra DI til dialogmøde med Miljøstyrelsen. Overskriften for mødet var dialog og forståelse mellem parterne, samt hvordan der skabes et tættere samarbejde på tværs af virksomheder, styrelse og lovgivning.
Procesindustriens bestyrelsesmedlem Alex Buendia, adm. direktør i gasproducenten Strandmøllen var meget positiv efter mødet mellem parterne.

”Det er rigtig vigtigt, at få skabt bro mellem virksomhederne og Miljøstyrelsen, og jeg synes, at mødet forløb rigtig positivt. Vi i Procesindustrien fik præsenteret hvem vi er, og hvad vi ønsker og kan byde ind med i forhold til Miljøstyrelsen. Samtidig fik vi også et bedre indblik i, hvad Miljøstyrelsen står for, og hvordan de er struktureret og arbejder som enhed”, siger han.

PI’s bestyrelsesmedlem  var især positivt overrasket over Miljøstyrelsens klare vision om at understøtte virksomhedernes vækst og udvikling og samtidig beskytte miljøet og forbrugerne.

”Det er helt centralt, at der i Miljøstyrelsen er en forståelse for virksomhedernes eksistensberettigelse, og at de som styrelse kan understøtte virksomhedernes vækst. Deres vision om høj faglighed, hurtig sagsbehandling, erfaringsudveksling og fælles løsninger er derfor noget, vi kun kan bifalde i Procesindustrien”, siger Alex Buendia.

Mødet mellem Procesindustrien, DI og Miljøstyrelsen er det første af sin slags, hvor formanden for PI’s miljøpolitiske udvalg (MIPU), Kurt Elliot Larsen fra BASF ligeledes deltog. Han mener, at mødet er et nødvendigt skridt for at sikre bedre forudsætninger for virksomheder såvel som miljø.

”Hovedbudskabet er klart, at begge parter har brug for hinanden. Procesindustriens virksomheder ligger inde med en masse data og viden, som vi gerne stiller til rådighed for lovgiverne. Samtidig får vi en direkte kanal ind i Miljøstyrelsen, så vi kan sætte fokus på de udfordringer, der kan opstå ude på procesanlægget i forbindelse med ny lovgivning. Miljøstyrelsen har jo heller ikke interesse i at lave love og regler, som ikke kan opfyldes ude i virksomhederne”, siger han.

Kurt Elliot Larsen er klar over, at der kan opstå modstridende interesser, fordi Miljøstyrelsen pålægger virksomhederne en række investeringer i f.eks. spildevandsrensning og energieffektiviseringer. Her ligger løsningen i tæt samarbejde og forståelse for hinanden.

”Jeg er sikker på, at vi kan finde nogle gode løsninger. Vi har etableret en direkte kanal mellem Procesindustrien og Miljøstyrelsen og det min opfattelse, at de gerne vil lytte til vores input. Samtidig vil vi som udgangspunkt gerne understøtte deres arbejde og finde de bedste løsninger for både virksomhederne og miljøet. Vi kan jo ikke vækste og udvikle os, uden at vi tager hensyn til den omverden vi befinder os i”, slutter han.

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen