Highlights fra formandens nytårsbrev

21.12.18 PI Nyheder

Formandens nytårsbrev

Kære medlemmer af PI

2018 har været et travlt år i Procesindustrien. Vi har fortsat vores strategiske arbejde og begynder nu for alvor at se nogle af resultaterne af arbejdet.

Vi startede året med en workshop med bestyrelsen og medlemmer fra vores forskellige arbejdsudvalg. Vi blev enige om den politiske retning for Procesindustrien og udarbejdede konkrete position papers for PI's arbejde og kommunikation. Som led i dette har vi fået nyt logo, ny hjemmeside og nyt nyhedsbrevsformat, ligesom der blev taget et nyt markant skridt med PI Summit 2018. Alt dette visualiserer den nye retning for Procesindustrien.

Mange har leveret en stor indsats, og jeg vil gerne takke for engagementet og den store indsats.

På den politiske front har PI også været aktive i 2018. Vi har fået en ny procesoperatøruddannelse med speciale i pharma, som vil sikre mere kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
Vi mødtes med Miljøstyrelsen for at drøfte bedre dialog og samarbejde, og har i den forbindelse skabt en kanal, hvor vores synspunkter kan blive hørt, når der skal besluttes ny miljøregulering i fremtiden.
Vi har også sat fokus på overskudsvarme og haft indflydelse på, at den nye energiaftale inkluderer en sænkelse af elvarmeafgiften frem mod 2025. Vi fortsætter dialogen med myndigheder og lovgivere i 2019, for at gøre det endnu nemmere at bruge overskudsvarmen, så vi sammen kan hjælpe til Danmarks grønne omstilling.

På årets PI Summit kiggede vi fremad. Vi gik ind i nogle af de udfordringer, der er forude med digitalisering og mangel på kvalificeret arbejdskraft – men kiggede også på de store muligheder for at samarbejde og vidensdeling på nye måder. Verden bliver stadig mere digital, stadig mere international, og hvis procesindustrien skal have de mest kvalificerede medarbejdere i fremtiden, må vi gøre os attraktive over for de nye generationer. Derfor skal vi være åbne over for nye idéer og lytte til innovative forslag fra medarbejdere, forbrugere og andre, som kan gøre os endnu bedre. Samtidig skal vi gøre det med høj faglighed og præcision, som vi kun kan sikre i et tæt fagligt fællesskab i Procesindustrien.

Med det i mente, kigger vi frem mod det nye år. Her forsætter vi strategiarbejdet, hvor vi retter fokus på rekruttering af nye medlemmer til PI. Procesindustrien er talerøret for Danmarks tunge industri med 24/7-produktion, og vi skal have endnu flere med. Her kan I også gøre en forskel. Mange af jer har virksomheder i jeres netværk, som I mener burde være med i PI og bidrage til vores faglige fællesskab. Jeg vil tilskynde jer alle til at tage en venskabelig snak med dem, og opfordre til at de tilslutter sig vores eksklusive erhvervsklub. Samtidig vil sekretariatet bruge 2019 til at komme endnu tættere på jer, ved at tage på besøg hos en række medlemmer i hele landet.

Her til sidst vil jeg bruge anledningen til at takke alle for den store indsats og opfordre til at forsætte det store engagement i det nye år. Kun sammen kan vi arbejde for at sikre de bedste forhold for procesindustriens virksomheder.

God jul og godt nytår!
Jesper Thomassen, formand i Procesindustrien

Jesper Thomassen, formand i Procesindustrien
Skrevet af:

Jesper Thomassen, formand i Procesindustrien