31.05.18 PI Nyheder

Fra støjgener til grønnere varme

CP Kelco har vendt udfordringen med et larmende køletårn til at servicere 25 pct. af Køges fjernvarmekunder med overskudsvarme fra produktionen.

CP Kelco stod i 2012 med et problem, fordi et køletårn på virksomhedens fabrik i Lille Skensved skabte støjgener for naboerne i den lille by. Køletårnet blev anvendt til at lede overskudsvarme fra produktionen ud i luften. Løsningen på et sådant problem ville normalt være at sætte en støjmur op for at begrænse generne for naboerne, hvilket ville betyde en betydelig omkostning på op til 6 mio. kr. for CP Kelco. På fabrikken i Lille Skensved tænker man dog anderledes, og indgik et samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab VEKS om at lede overskudsvarmen ind i fjernvarmenettet i stedet for ud i luften. 

”Det er et på én gang bæredygtigt og rentabelt projekt, som reducerer CO2-emissionen til omgivelserne og tjener som et godt eksempel på et stærkt samarbejde mellem CP Kelco, VEKS og de lokale myndigheder” siger Jørn Stryger, fabriksdirektør CP Kelco.

Samarbejder har resulteret i installationen af varmevekslere og to industrivarmepumper, som CP Kelco kunne indvie d. 9. april. Til indvielsen deltog blandt andre energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fra Ventre, som udtrykker stor glæde for projektet.

”Jeg er stolt over at være her i dag. Det er et meget flot projekt, hvor forbrugerne får glæde af overskudsvarmen i stedet for, at gråspurvene får glæden”, siger han.

Med det nye initiativ leverer fabrikken varme til en fjerdedel af Køges fjernvarmekunder. Det betyder, at 2.200 hustande nu varmes med overskudsvarme fra produktionen eller hvad der svarer til omkring 40.000 MWh om året.

For CP Kelco har det stor betydning at kunne give bæredygtig varme tilbage til lokalbefolkningen. ”Det betyder rigtig rigtig meget” siger fabriksdirektør Jørn Stryger. Han fremhæver, at projektet ikke ville have været muligt uden det gode samarbejde med kommunen og de offentlige tilskud, som projektet har fået.

”Det havde aldrig være muligt at få projektet op at flyve uden”, siger han.

Et guldvindende projekt

Projektet er blevet anerkendt med en ”Gold Award” af CP Kelcos amerikanske moderselskab, J.M. Huber Corporation. I indstillingen til denne guldmedalje nævnes fabrikkens dedikerede indsats for J.M. Huber koncernens kerneprincipper om sikkerhed og bæredygtighed, ekspertise, etisk adfærd samt respekt for mennesker.

Dorte Ibsen
Skrevet af:

Dorte Ibsen