02.07.18 PI Nyheder

Historisk energiaftale sigter mod en grønnere procesindustri

Danske produktionsvirksomheder vil også i fremtiden gå forrest i den grønne omstilling.

Alle partier i Folketinget står bag en ambitiøs og fremsynet energiaftale, der rækker frem til 2030. Aftalen vil blandt andet sikre en varig lempelse af elvarmeafgiften, ligesom der afsættes årlige puljer til energieffektivisering og til fremme af brug af overskudsvarme.

Procesindustriens formand og Managing Director i Nordic Sugar, Jesper Thomassen ser positivt på, at det er lykkes at få en bred aftale igennem.

”Det er vigtigt, at alle folketingets partier står bag denne aftale. Det giver virksomhederne noget sikkerhed om fremtiden, som vi kan planlægge ud fra”.

Med den nye aftale lempes elafgiften med 4 øre/kWh i 2019-2022, 7 øre/kWh i 2023, 8 øre/kWh i 2024 og 14 øre/kWh i 2025 svarende til en elafgift på 77,4 øre/kWh i 2025 (2018-priser). Samtidig afsættes 100 mio. kr. årligt til at fremme brugen af overskudsvarme, samt omlægning af overskudsvarmeafgiften under hensyn til udfasning af eksisterende ordninger. Hvordan udfasningen konkret finder sted, fastlægges senere.

Jesper Thomassen er positiv over, at der nu bliver sat mere fokus på overskudsvarme. Han opfordrer politikerne til at trække på virksomhedernes erfaringer, når den endelige aftale om omlægning af overskudsvarmeafgiften fastlægges senere.

”Vi er glade for, at politikerne kigger mod potentialet i overskudsvarme. Mange af vores procesvirksomheder anvender allerede overskudsvarmen, og vi er selvfølgelig klar til at dele ud af vores viden og erfaringer, når aftalen rulles endeligt ud” siger han.

Aftalen indeholder også en pulje på 600 mio. kr. årligt til energieffektivisering, hvor 300 mio. kr. går til erhvervslivet, 200 mio. kr. til eksisterende bygninger og 100 mio. kr. til kommuner og regioner. Jesper Thomassen ser et kæmpe effektiviseringspotentiale hos procesvirksomhederne og håber at en stor del af puljen allokeres mod produktionen.

”Vi har et kæmpe potentiale i energieffektivisering i procesindustrien. Vi arbejder allerede meget med at optimere brugen af energi, og jeg mener klart, at midlerne vil gøre den største klimamæssige forskel i industrien. Vores produktion kører 24 timer i døgnet. Derfor er effekten af investeringen større her, end hvis den for eksempel går til privatpersoner. Det giver derfor god mening at kigge mod industrien, når midlerne deles ud” slutter Jesper Thomassen.

Dorte Ibsen
Skrevet af:

Dorte Ibsen