Alexander Buendia (mf) sammen med Anders Rendtorff (tv) og Klaus Hovmøller (th) på PI Summit 2018

25.10.18 PI Nyheder

MIPU-møde med Miljøstyrelsen

Torsdag den 22. november mødes Procesindustriens miljøpolitiske udvalg (MIPU) med Miljøstyrelsen som en del af det tætte samarbejde på miljøområdet.

Partnerne vil blandt andet evaluere det nuværende samarbejde og diskutere virksomhedernes muligheder og bekymringer i forhold til samarbejdet, EU’s krav om Best Available Techniques (BAT) og BREF-dokumenter.

”Der er lagt op til en konstruktiv og positive dialog mellem to samarbejdspartnere, hvor begge sider får mulighed for at lufte idéer og bekymringer. Procesindustrien har blandt andet en række spørgsmål og forslag til, hvordan dialogen og arbejdsprocesserne med Miljøstyrelsen kan blive endnu bedre blandt andet i forhold til sagsbehandlingstider, Seveso- og BAT/BREF-noter” siger Alex Buendia, bestyrelsesmedlem i PI og direktør for Strandmøllen A/S.

Mødet mellem MIPU og Miljøstyrelsen tjener en fælles interesse for at implementering af lovgivning i Danmark sker til glæde for både miljøet og industrien. Mødet er derfor en fortsættelse af samarbejde om at finde et fælles dansk fodfæste på miljøområdet. Udover MIPU og Miljøstyrelsen og deltager også Karen Klitgaard, Miljøpolitisk chef i DI og en række individuelle deltagere, som alle arbejder for styrke samarbejde i Danmark og sikre, at danske forhold bliver taget i betragtning, når EU revurderer eller fastsætter nye miljøkrav.

”Miljøstyrelsen er en vigtig medspiller for virksomhederne, og vi har gennem årene været rigtigt dygtige til at samarbejde og finde fælles løsninger. Jævnlige møder er derfor et redskab til at opretholde og styrke det gode samarbejdsklima”, siger Karen Klitgaard.

Mødet foregår hos Miljøstyrelsen i Slagelse den 22 november.
Vil du vide mere så kontakt Julius Møller Meilstrup PI’s udvalgsansvarlige for Miljøpolitisk Udvalg.

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen