Jesper Thomassen, Formand for Procesindustrien taler på PI Summit 2018

11.10.18 PI Nyheder

Stort klimaudspil bør inkludere de energitunge virksomheder

Regeringen kom i tirsdags med et forslag på 38 initiativer, der skal sikre et bedre klima og renere luft i Danmark frem mod 2030. Mens udfasning af benzin- og dieselbiler har trukket store overskifter, så er energieffektivisering i de energitunge virksomheder blevet glemt i det nye udspil.

Tilbage i juni indgik regeringen en energiaftale med alle folketingets partier om at gøre fremtidens energiforbrug mere grønt. Her blev fastlagt en lempelse af elvarmeafgiften frem mod 2025, ligesom der blev afsat en pulje på 600 mio. kr. årligt til energieffektiviseringer i virksomheder, kommuner, regioner og til eksisterende bygninger. Procesindustriens formand Jesper Thomassen, Managing Director hos Nordic Sugar mener dog, at der fortsat er et stort uforløst potentiale hos de danske virksomheder, der bør inkluderes i en kommende klimaaftale.

”Vi er glade for den brede energiaftale, som giver produktionsvirksomhederne bedre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. Vi er dog langt fra i mål, og jeg vil klart opfordre de politiske partier til at kigge mod potentialet i de energitunge procesvirksomheder. I vores virksomheder kører produktionen 24/7, og der er derfor en oplagt mulighed for at gøre en klimamæssig forskel netop her”, siger Jesper Thomassen.

PI's formand peger blandt andet på energieffektivisering på produktionsanlæg og endnu bedre forudsætninger for at få anvendt den store mængde overskudsvarme, som i dag bruges til at fyre for gråspurvene.

“Procesindustrien har en klar motivation om fortsat at bidrage til hele byers opvarmning. Det er dog kun muligt, hvis reglerne for afgifter på overskudsvarme er venlig stemt over for leverancer på markedsvilkår. Man øger ikke anvendelsen af overskudsvarme ved at pålægge afgifter, der bevirker, at overskudsvarmen ikke kan konkurrere med den eksisterende fjernvarmeforsyning i byerne. Regler, der understøtter udnyttelsen af overskudsvarme på markedsvilkår, vil være til gavn for både boliger, industrien og klimaet, slutter Jesper Thomassen.

I dag producerer danske procesvirksomheder en stor mængde overskudsvarme, der ikke indgår i det danske energisystem. Der ligger derfor et stort potentiale for at reducere udledningen af CO2 drastisk. Tal fra Dansk Industri viser, at den spildte varme kunne levere fjernvarme til 128.000 parcelhuse, som i dag belaster klimaet med omkring 600.000 ton CO2. Samtidig mener Dansk Industri, at en ambitiøs og langsigtet energieffektiviseringsindsats vil kunne reducere det samlede energiforbrug i Danmark med 30. pct., når man undlader transportsektoren.

Dorte Ibsen
Skrevet af:

Dorte Ibsen