14.02.19 PI Nyheder

Stadig flere procesoperatører på vej til Procesindustriens medlemmer

Nye tal viser en fortsat stigning i antallet af procesoperatør-lærlinge. Antallet af lærlinge er steget med i gennemsnit 16,9 % over en femårig periode. Samtidig får en større andel end nogensinde praktisk erfaring hos virksomhederne, som en del af deres uddannelse.

Det går godt med at skaffe lærepladser i Procesindustrien, og antallet af procesoperatører i praktik slår nye højder i tallene fra 2018. Siden 2013 er antallet af spirende procesoperatører i praktik mere end fordoblet, og det betyder flere kvalificerede medarbejdere til b.la. virksomhederne i Procesindustrien.

Procesoperatøruddannelsen lærer eleverne bl.a. at forebygge og løse tekniske problemer, og løbende kvalitetstjek af produktionen. Før eleverne kan få lov til at komme i praktik, skal de igennem et praktisk grundforløb for at sikre, at de kan løse opgaver, der passer til virksomhedernes behov. Derefter veksler eleverne deres tid mellem praktisk erfaring hos virksomhederne og skolearbejde, for at sikre at de kan leve op til de faglige og praktiske forventninger.

Aalborg Portland har haft stor succes med at få procesoperatører i praktik. Som procesoperatørelev hos Aalborg Portland kan man tage del i styringen af de produktionsanlæg, der omdanner råmaterialer til færdig cement.

Hos Aalborg Portland er der stor tilfredshed med de eksisterende praktikpladsaftaler. Faktisk er der ifølge Svend Pedersen, HR Partner hos Aalborg Portland eksempler på ledere, der er startet som procesoperatørlærlinge, og som efterfølgende har arbejdet sig op gennem virksomheden.

” Grunden til at vi tager lærlinge ind er, at vi får nogle medarbejdere som har et højere uddannelsesniveau end de ufaglærte. Den indsigt og viden de får via deres uddannelse gør at de er fagligt stærkere til at varetage jobbet. Vi opererer inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, og vi er derfor nødsaget til selv at sikre pipelinen af kommende medarbejdere, der på den korte bane kan udfordre og løfte virksomheden – og på den lange bane drive den solidt videre i fremtiden. Derfor skal vi også huske at gøre eleverne opmærksomme på os, så de ved, at en af landets største og mest stolte industrikoncerner stadig drifter og er i konstant udvikling, fortæller Svend Pedersen

Hos Aalborg Portland er de så tilfredse med deres lærlinge, at de fleste ender med at blive ansat efter endt uddannelse. Den generelle udvikling med en større andel af faglærte på landets produktionsvirksomheder går ifølge Svend Pedersen også igen hos Aalborg Portland.

”Vi kommer i hvert fald til at holde antallet af lærlinge på det samme antal som vi har nu, og vi overvejer at tage flere ind fremadrettet. Grunden til det er, at vi generelt ser en udvikling, hvor vi får en større andel faglærte i arbejdsstyrken.”

Markus Tang
Skrevet af:

Markus Tang