04.01.19 PI Nyheder

Stort fald i PSO-afgiften

PSO-tariffen for 1. kvartal 2019 er fastsat til 6,2 øre pr. kWh, hvilket er en væsentlig sænkelse sammenlignet med samme periode i sidste år.

PSO-tariffen falder dermed med 3,2 øre/kWh i forhold til 9,4 øre pr. kWh i 4. kvartal 2018 og med hele 8,7 øre/kWh sammenlignet med 14,9 øre/kWh i 1. kvartal 2018. Faldet skyldes blandt andet højere forwardpriser, samt yderligere sænkelse af grundbeløbet og højere PSO-lempelser som følge af aftalen om at udfase PSO-afgiften.

Procesindustriens bestyrelsesformand Jesper Thomassen, Managing Director i Nordic Sugar, mener at udfasningen giver danske virksomheder bedre og mere fair konkurrencevilkår på det globale marked.

”Vi begynder nu for alvor mærke resultatet af aftalen om udfasningen af PSO-afgiften, som blev vedtaget tilbage i 2016. Procesindustrien deltog aktivt i debatten forud for PSO-aftalen, og det er derfor rigtigt tilfredsstillende at se de konkrete resultater, der er til stor gavn for danske produktionsvirksomheder”, siger Jesper Thomassen.

Med PSO-aftalen i 2016, besluttede et bredt politisk flertal at udfase PSO-afgiften frem mod 2022. Afgiften udfases gradvist, og den gennemsnitlige PSO-tarif for 2019 skønnes ifølge Energistyrelsen til at blive 3,9 øre pr. kWh, hvilket er et markant fald sammenlignet med gennemsnittet i 2018 på 11,9 øre/kWh.
 

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen