GettyImages

26.11.20 PI Nyheder

Forskningsaftale flugter med PI-anbefalinger

I det nyligt indgåede forlig om forskningsreserven afsættes godt 2 ud af 3 milliarder kroner til forskning og udvikling i grønne løsninger. Aftalen afspejler i høj grad anbefalingerne fra klimapartnerskabet for energiintensiv industri og dermed PI’s ønsker.

Procesindustriens arbejde med den grønne omstilling har fået en vigtig håndsrækning med den politiske aftale om udmøntning af forskningsreserven for 2021. Langt hovedparten af midlerne - mere end 2 milliarder af de nye forskningsmidler – har fokus på at understøtte målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Pengene går blandt andet til forskning og udvikling inden for CO2-fangst og Power-to-X. 

Den nye klimalov stiller store krav til især Procesindustrien, der netop er kendetegnet ved et højt energiforbrug. Skal målet om en 70 pct. CO2-reduktion nås, er vejen ikke nye afgifter, men derimod at understøtte udviklingen og implementeringen af ny teknologi.

Jesper Thomassen, Administrerende direktør for Nordic Sugar og formand for Procesindustrien, hilser aftalen velkommen:

”Hvis vi skal nå målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og gøre Danmark til foregangsland for resten af verden, er det altafgørende med store investeringer, også inden for forskning og udvikling.  Teknologier med fokus på CO2-fangst og Power-to-X har potentiale til store CO2-reduktioner blandt PIs medlemmer, og det er derfor meget positivt, at netop disse temaer står helt centralt i aftalen. Det afspejler, at folketingets partier har lyttet til anbefalingerne fra klimapartnerskabet for energiintensiv industri”.

Procesindustrien har været stærkt repræsenteret i klimapartnerskabet for energiintensiv industri. Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Aalborg Portland, der også sidder i bestyrelsen i Procesindustrien, har været formand. PI’s bestyrelsesformand Jesper Thomassen, administrerende direktør for Nordic Sugar, samt bestyrelsesmedlemmerne Kasper Damsø, direktør for Strøjer Tegl og Kim Hedegaard, direktør for Haldor Topsøe, sad med i næstformandsskabet i klimapartnerskabet, og bidrog med kompetente input og politiske anbefalinger.

Læs også: Klimapartnerskab for energitung industri: Biogas og CO2-fangst er løsningen!

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano