03.12.20 PI Nyheder

Regeringen spænder ben for energitunge virksomheders grønne omstilling

Af Søren Jensen, sekretariatsleder, Procesindustrien

Dette indlæg blev bragt i Børsen d. 03.12.2020

De energitunge virksomheder er i en nøgleposition, hvis vi skal lykkes med at opfylde klimaambitionerne. Virksomhederne er bevidste om deres ansvar. De har via klimapartnerskaberne forpligtet sig til at trække en stor del af læsset i den grønne omstilling og arbejder intensivt med den grønne omstilling. Men regeringens udspil til en grøn skattereform trækker reelt tæppet væk under dette arbejde.

Den markante forhøjelse af procesenergiafgiften, som regeringen lægger op til i sit skatteudspil, vil udhule indtægtsgrundlaget og konkurrenceevnen hos procesvirksomheder med et højt forbrug af energi i produktionen. Det vil betyde tab af arbejdspladser og reducere virksomhedernes mulighed for at investere i nye grønne teknologiske løsninger.

Pengene til at investere i de grønne løsninger skal hentes fra virksomhedernes overskud. Det kræver, at ejere og aktionærer har tiltro til, at investeringerne bliver en god forretning. Den tiltro forsvinder, hvis der sker en dobbeltbeskatning af virksomhederne. Procesvirksomhederne betaler allerede for CO2-udledningen via EU’s kvotesystem, og betalingen stiger markant i 2021. Men hvis det står til regeringen, skal de også betale en langt højere procesenergiafgift. Vel at mærke en afgift, som virksomhedernes udenlandske konkurrenter ikke skal betale.

Udspillet giver heller ikke virksomhederne incitament til at bevæge sig væk fra kul eller olie og over til naturgas og på sigt biogas. Det vil ellers reducere CO2-aftrykket betydeligt. Regeringen vil give skatte- og afgiftslempelser på investeringer for i alt 4,5 mia. kr. Det gavner dansk erhvervsliv bredt set, men er ikke målrettet de energitunge virksomheder, som vil gøre den største forskel for at nedbringe CO2-udledningen. De 100 mest energitunge virksomheder tegner sig for en udledning på 5 mio. tons CO2, mens de næste 1 mio. tons CO2 fordeler sig på 13.000 virksomheder. Derfor er der brug for en mere fokuseret indsats, som fungerer i et konstruktivt samarbejde med de virksomheder, der har størst potentiale for CO2-reduktioner. Samtidig bør regeringen erkende, at klimaspørgsmålet skal løses internationalt og bakke op om EU’s CO2-kvotesystem, der både sikrer den grønne omstilling og en fair konkurrence.

Skrevet af:

Søren Jensen