31.03.20 PI Nyheder

Praktiske fag går også online

På EUC Lillebælt og EUC Nordvestsjælland får man det bedste ud af den uheldige situation hele Danmark netop står i. De fortsætter nemlig undervisningen via fjernundervisning, så eleverne holder undervisningsplanen, også i de praktiske fag.

På grund af COVID-19 besluttede regeringen at lukke uddannelsesinstitutioner frem til d. 13. april. Både EUC Lillebælt og EUC Nordvestsjælland har dog tænkt innovativt, og har skabt en platform for fjernundervisning, også i de praktiske fag. Årsagen er, at mange virksomheder har en stram planlægning i forhold til hovedforløbselever. Der er et stort behov for at dagligdagen kan fortsætte, så uddannelsesplanen kan blive fastholdt.

Regeringens anbefalinger i forbindelse med COVID-19 følges, når undervisningen fastholdes, i form af fjernundervisning. Derved skal eleven ikke sendes tilbage i virksomheden for at arbejde, og virksomheden får stadigvæk AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) som normalt, når eleven er på skoleophold.

Leif Dam Pedersen, Uddannelseschef for EUC Nordvestsjælland, fortæller:

”Vi har etableret online undervisning, der ligger tæt op af den almindelige teoriundervisning. En gruppe EUX Procesoperatør elever har lånt et lille produktionsanlæg med hjem, hvor de har eksamensprojekt i teknik, som de skriver om, og samtidig beskriver de hvilke forholdsregler der skal tages, for at undgå smitte med blandt andet corona”

Hos EUC Lillebælt er fjernundervisning blevet en del af hverdagen. Henning Aaberg, Uddannelseschef for EUC Lillebælt pointerer:

”Vi er fint oppe og køre med fjernundervisning EUC Lillebælt og har gearet os til at kunne gennemføre fjernundervisningen inden for forskellige områder når og hvis virksomheder henvender sig med konkrete ønsker og behov.”

Peter Mosegaard Kjeldsen er ansat hos TripleNine 999 i Thyborøn, og er ved at uddanne sig til procesoperatør på EUC Lillebælt. Han er derfor en af dem, der nu modtager fjernundervisning. Selvom han savner sine klassekammerater og lærer, kan han godt lide den arbejdsro, han har derhjemme.

Læs mere om elevers oplevelser med fjernundervisning på Procesoperatøruddannelsen her.  

Hvis du eller din virksomhed har konkrete idéer til fjernundervisning, kan du kontakte Henning Aaberg på e-mail: haa@euclillebaelt.dk

Du kan læse FAQ om lærlinge og elever under COVID-19 her.

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano

Relateret indhold