20.05.20 PI Nyheder

Mere end 100 procesoperatørelever står klar til uddannelsesaftale

Få opdateret din virksomhed med friske kompetencer til medarbejderstablen.

På fire forskellige erhvervsskoler i Danmark, står mere end 100 procesoperatørelever klar til at indgå en uddannelsesaftale med en procesvirksomhed. Eleverne er enten i gang, eller har færdiggjort grundforløbet på procesoperatøruddannelsen, og kan derfor starte med det samme eller efter sommerferien. Danske virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft særligt inden for de naturvidenskabelige og tekniske områder. Derfor er det positivt, at så mange elever er interesseret i en uddannelse og karriere inden for Procesindustrien.  

Er din virksomhed interesseret i en eller flere elever, kan du kontakte en af disse erhvervsskoler:

EUC Nordvestsjælland, Kalundborg
8 Procesoperatørelever i skolepraktik
35 Procesoperatørelever er klar til hovedforløbet og at indgå uddannelsesaftale til sommer 2020.
Kontakt: Uddannelseschef Leif Dam Pedersen på tlf.: 21484726 eller mail ldp@eucnvs.dk 

NEXT, København
12 Procesoperatørelever i skolepraktik
40 Procesoperatørelever er klar til hovedforløbet og at indgå uddannelsesaftale til sommer 2020.
Kontakt: Teamleder Vita Hovkjær Jensen tlf.: 29169374 og mail vhj@nextkbh.dk

Uddannelsescenter, Holstebro 
2 Procesoperatørelever i skolepraktik
5 Procesoperatørelever er klar til hovedforløbet og at indgå uddannelsesaftale til sommer2020.
Kontakt: Uddannelseschef Jan Emtkjær Jensen på tlf.:  99122223 eller mail jej@uducholstrebro.dk

EUC Lillebælt, Fredericia
1 Procesoperatørelev i skolepraktik
5 Procesoperatørelever er klar til hovedforløbet og at indgå uddannelsesaftale til sommer 2020.
Kontakt: Uddannelseschef Henning Aaberg på tlf.: 20759190 eller mail haa@eucl.dk 

Har du spørgsmål til indholdet af uddannelsen, kan du kontakte Karen Juul Thomsen, der er ansvarlig konsulent for uddannelsen på tlf.: 3377 9171 eller mail kjt@iu.dk.

Her kan virksomheden blive godkendt som praktiksted.

Hvis I ønsker at gøre brug af aftalt uddannelse via IKUF (Industriens Kompetence Udviklings Fond), kan du læse mere her.

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano