29.09.20 PI Nyheder

PSO-tariffen falder i 4. kvartal 2020

PSO-tariffen er i 4. kvartal udmeldt til 6,2 øre pr. kWh. Det er et fald på 0,4 øre pr. kWh siden 3. kvartal 2020.

Energistyrelsen har netop offentliggjort PSO-tariffen for 4. kvartal 2020. Selv om det er et lille fald, er tallene positive for PI virksomheder. Prisfaldet vil give lavere omkostninger til el i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal af 2020. Årsagen til den lidt lavere tarif er et forventet højere elforbrug.

I 2016 besluttede et bredt politisk flertal – på baggrund af en større debat som PI deltog aktivt i - at udfase PSO-afgiften frem mod 2022.

PI’s udvalg APU (afgiftspolitisk udvalg) arbejder dog fortsat for, at PSO’en skal udfases hurtigere end planlagt. Det vil sikre, at danske virksomheder kan konkurrere på mere fair vilkår med udenlandske virksomheder.

Læs mere om fastsættelsen af PSO-tariffen her

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano

Relateret indhold