12.06.20 PI Nyheder

Videnscenter for Procesteknologi fortsættes til 2024

I november 2017 blev der udpeget ni videnscentre inden for syv teknologi‐ og håndværksmæssige områder, herunder Videnscenter for Procesteknologi, der drives af værtsskolen EUC Lillebælt og partnerskolen Kold College. I april 2020 blev det besluttet, at de nationale videnscentre skal videreføres til 2024.

Videnscentrene har nu eksisteret i godt to år. De bidrager blandt andet til, at elever i erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. På den måde får procesoperatørelever de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på det digitale arbejdsmarked med “industri 4.0”.

Henning Aaberg, Uddannelseschef for EUC Lillebælt pointerer:

”Med det eneste Videnscenter for Procesteknologi i Danmark, er vi på EUC Lillebælt positive over forlængelsen. Vi har udviklet et godt samarbejde med industrien og andre erhvervsskoler, som gør, at vi kan skabe synergi på et endnu højere niveau. Det vil gavne konkurrenceevnen, og gøre erhvervsskolerne mere attraktive for elever”.

EUC Lillebælt formidler den nyeste viden inden for procesteknologi til lærere, elever og virksomheder. Skolen udbyder flere procesteknologiske uddannelser, blandt andet procesoperatør, industrioperatør, smed, lager og terminal.

Her kan du læse mere om det nationale videnscenteret for Procesteknologi.

Se billeder fra videnscenteret, ved at trykke på pilene herunder:

Velkommen til EUC Lillebælt

Det nye Videnscenter

Bryggeriet

Robotteknologi

Computerrummet

Procesanlæg

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano