Colourbox

05.01.21 PI Nyheder

Nye muligheder for tilskud til energieffektiviseringer

Medlemmer af Procesindustrien bør være meget opmærksomme på muligheden for at få tilskud til investeringer i energieffektiviseringer via pulje i Energistyrelsen.

Energistyrelsen åbner nu igen op for ansøgninger fra virksomheder, som ønsker at investere i energieffektiviseringer. Med den nye pulje udbydes op til 175 mio. kr. til virksomheder, der f.eks. vil investere i:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg
  • Udskiftning af belysning med LED

Der er endvidere i programmet et fokus på at konvertere energiforbruget fra fossil energi til el.

Programmet kan både finansiere større og mindre projekter, idet bevillingerne kan spænde fra 10.000 kr. og op til 15 mio. kr. afhængig af størrelsen af energibesparelsen. 

Den nye ansøgningsrunde er åben fra 18. januar 2021 til 1. februar 2021 kl. 12. Ansøgningsprocessen foregår i to faser. I fase 1 er fokus på at få beskrevet de tiltag, der søges om tilskud til, størrelsen af energibesparelsen, samt det ønskede tilskudsbeløb pr. kWh pr. år over tiltagets levetid. Såfremt projektet bevilges, skal der efterfølgende i fase 2 foretages en mere detaljeret beskrivelse af projektet og indsendes forskellig dokumentation.


Hjælp at hente

Procesindustrien har et samarbejde med erfarne rådgivere, der kan hjælpe foreningens medlemmer med at ansøge om midlerne. Hør mere om mulighederne ved at kontakte sekretariatsleder i Procesindustrien, Søren Jensen, på tlf. 3377 4748 eller send en mail på soje@di.dk.

Relateret indhold