05.01.21 PI Nyheder

Nytårstale 2021

Her kan du se, læse og høre PI's formand Jesper Thomassens nytårstale 2021 til Procesindustriens medlemmer.

Kære medlem af Procesindustrien

2020 har på mange måder været et særdeles udfordrende år, hvor coronaen har kastet sin skygge over os alle sammen.

Men 2020 har også budt på meget andet end corona – både udfordringer og lyspunkter.

Jeg har glædet mig over det flotte resultat, som kom ud af arbejdet i klimapartnerskabet for energitung industri, hvor flere af Procesindustriens medlemmer var stærkt involverede.

Her fik vi en grundig og faktabaseret kortlægning af den energitunge industris udfordringer og indsats i forhold til den grønne omstilling.

Samtidig gav rapporten en række meget relevante anbefalinger til, hvad der skal til for at komme i mål med den grønne omstilling.

Og der er på flere områder blevet fulgt godt op på anbefalingerne.

Både via Folketingets brede klimaaftale og i forskningsforliget, der betød midler til innovation inden for CO2-fangst og Power-to-X.

Derfor var det også ekstra skuffende for at se regeringens udspil til en grøn skattereform.

Her lagde regeringen op til mere end en fordobling af afgiften på procesenergi.

Samtidig ville man indføre afgiften for en række virksomheder, der i resten af EU helt er fritaget for afgiften.

Forslaget ville betyde en alvorlig svækkelse af de energitunge virksomheders konkurrenceevne ved at udsætte dem for afgifter, som deres udenlandske konkurrenter ikke skulle betale.

Og saver man så kraftigt i virksomhedernes konkurrenceevne, så skader man ejernes og investorernes tiltro til virksomhedernes indtjening.

Det svækker villigheden til at investere i den grønne omstilling i disse virksomheder.

Samtidig manglede udspillet helt en anerkendelse af EU’s CO2-kvotesystem.

Dette system sikrer ellers, at man både beskatter CO2-udledningen og bevarer den fair konkurrence i EU.

Procesindustrien og Dansk Industri lykkedes heldigvis i et godt samspil med at få politikerne til at tænke sig grundigt om.

Nu er vi endt på en løsning, hvor en ekspertgruppe skal finde et bedre alternativ til procesenergiafgiften.

Men lykkedes det ikke – eller kommer alternativerne for sent på banen – så hænger vi på den forhøjede procesenergiafgift fra 2023.

Det er derfor helt afgørende, at der bliver sat gang i arbejdet i ekspertgruppen hurtigst muligt.

Og fra Procesindustrien skal vi spille aktivt med og sikre, at ekspertgruppen får al den viden og de facts, der skal til.

Så vi lander på en god løsning, der både sikrer grøn omstilling og fair konkurrence. Det bliver en stor og vigtig opgave i 2021.

Samtidig er det vigtigt, at vi i Procesindustrien styrker os på andre fronter.

Skal vi lykkes med den grønne omstilling kræver det innovation og udvikling blandt vores medlemmer.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at foreningen skal have en større viden og stærkere fokus på innovation og udvikling.

Vores nye sekretariatsleder, Søren Jensen, er startet på at få kortlagt muligheder, samarbejdspartnere og medlemmernes behov.

Jeg ser frem til at kunne tilbyde PI’s medlemmer en stærkere viden og bedre service på dette felt i løbet af 2021.

Og så er der mange andre vigtige dagsordener, som vi også skal spille ind til i 2021.

Vi skal fortsætte det gode arbejde i Miljøpolitisk udvalg med at styrke samarbejdet mellem PI’s virksomheder og sagsbehandlerne i Miljøstyrelsen.

Så vi får nogle effektive og værdiskabende processer og smidige arbejdsgange.

Vi skal også styrke indsatsen over for lærlinge til Procesindustrien, så vi fortsat har de dygtige medarbejdere, som virksomhederne har brug for.

Der er nok at tage fat på. Og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der glæder sig til at komme i gang med et nyt frisk år.

Men inden da, vil jeg gerne sige tak til Bestyrelsen og til alle medlemmer af PI’s udvalg og netværk for et stort engagement og en aktiv indsats i et svært år.

Hvis du har lyst til at blive mere involveret i PI’s aktiviteter, eller ser nogle nye udfordringer, som PI bør tage op, så kontakt mig. Ellers tag fat i vores nye sekretariatsleder, Søren Jensen.

Tak for i år. Jeg håber, at vi kommer til at se meget mere til hinanden i 2021, og at vi kan mødes til PI Summit 2021, som vi planlægger at holde den 12. oktober.

Og så vil jeg ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår.

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano

Relateret indhold