Andreas Christensen er sikker på, at Egernsund Wienerberger når deres mål, hvis de fortsætter med at arbejde efter standarden og hele tiden har fokus på at forbruge mindre energi.

Foto: Timo Battefeld
07.10.21 PI Nyheder

Energiledelse har nedbragt energiforbruget med 10% hos Egernsund Wienerberger

For teglvirksomheden Egernsund Wienerberger er CO2-regnskabet lige så vigtigt som det finansielle.

Hos Egernsund Wienerberger har man siden 1843 produceret tegl. Produktionen er energikrævende, og virksomheden arbejder aktivt for at nedbringe energiforbruget på deres fabrikker med en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 30 procent fra 2020 til 2024 og være CO2-neutral i 2050.

Arbejdet hen mod den målsætning går rigtig godt, og det er med stor hjælp fra standarden i energiledelse, ISO 500001. Virksomheden har med redskabet fået kortlagt energiforbruget på deres fabrikker. Det har samtidig været en øjenåbner.

- Det viste sig faktisk, at to af vores fabrikker CO2-mæssigt ikke stod til at redde, og derfor besluttede vi os for at lukke dem. Vi er gået fra syv til fem produktionssteder, som vi så har udvidet. Den øvelse har reduceret vores udledning med 10 procent her i Norden, fortæller Andreas Christensen, der er Managing Director Operations i Egernsund Wienerberger.

Hvad er energi- ledelse?

  • Et ledelsessystem på linje med andre ledelsessystemer som miljø- og kvalitetsledelse.
  • Energiledelse fokuserer på virksomhedens energiforbrug og har til formål at hjælpe virksomheder med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer og reducerer energi- og ressourceforbruget.
  • Der er også løbende krav om løbende optimering og forbedring af selve energiledelsessystemet på den enkelte virksomhed.

    Kilde: Dansk Standard

En win-win for alle
Udover at være til gavn for klima og miljø, gavner det også Egernsund Wienerberger økonomisk at benytte energiledelse til at kortlægge energiforbruget.

- En stor del af vores omkostninger går til indkøb af energi. Derfor betyder det meget for vores økonomi og dermed vores konkurrenceevne, at vi nedbringer energiforbruget, fortæller Andreas Christensen.

En anden vigtig faktor for at nedbringe energiforbruget, er den stigende efterspørgsel på klimavenlige mursten fra kunderne.

- Hvis vi ikke har klimavenlige varer på hylderne, har vi ingen kunder og dermed ingen fremtid, forklarer Andreas Christensen.

- Med en certificering kan vi dokumentere vores indsats, så derfor er vores CO2-regnskab lige så vigtigt for os som det finansielle regnskab.

Relateret indhold