Colourbox

16.02.21 PI Nyheder

Webinar om tilskud til miljøprojekter

Har din virksomhed en idé til et stærkt innovations- og udviklingsprojekt med fokus på test og demonstration af miljøteknologi, så kan der være millioner at hente ved at søge MUDP-programmet. PI sætter fokus på mulighederne på et webinar den 8. marts.

Miljøstyrelsen har åbnet for ansøgninger til MUDP-programmet (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Via MUDP-programmet kan danske virksomheder søge om medfinansiering af innovative udviklingsprojekter på miljøområdet. Tilskuddet vil ofte ligge i spændet fra ½-6 mio. kr. pr. projekt, men kan være højere for de såkaldte fyrtårnsprojekter, hvor de miljøteknologiske løsninger skal demonstreres i fuld skala. Der er i 2021 frist for ansøgning den 5. maj, men søger du et af de større fyrtårnsprojekter har du helt frem til den 23. august.

Procesindustrien afholder den 8. marts kl. 15.00-16.15 et informationsmøde, hvor MUDP-sekretariatet vil informere om mulighederne i programmet. Der vil også være mulighed for at høre om virksomheden TripleNines erfaringer med at gennemføre et MUDP-projekt, og møde fire videninstitutioner, der kan hjælpe din virksomhed videre med et udviklingsprojekt. Programmet er følgende:

15.00-15.05 Velkomst v. Søren Jensen, Procesindustrien

15.05-15.30 Muligheder i MUDP v. Nanna Rørbech, Miljøstyrelsen

15.30-15.40 Spørgsmål og svar

15.40-15.55 Virksomhedscase: TripleNines MUDP-projekt v. Jacob Rasmussen, TripleNine

15.55-16.15 Muligheder for at samarbejde med en videninstitution

  • Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut
  • Viggo Aaberg Kærn, DTU Miljø
  • Karsten Fuglsang, Force Technology
  • Henrik Madsen, DHI

Webinaret er åbent for alle interesserede medlemmer af DI.

Er du interesseret i at deltage i informationsmødet, så send en mail til Procesindustrien på pi@di.dk

Har du spørgsmål til arrangementet eller MUDP-programmet, så kontakt sekretariatsleder for Procesindustrien, Søren Jensen, på tlf. 3377 4748 eller mail soje@di.dk

Skrevet af:

Søren Jensen