20.04.21 PI Nyheder

Stærk lancering af aftale om det gode samarbejde om miljøgodkendelser

112 personer deltog da Miljøstyrelsen og PI den 12. april satte fokus på det gode samarbejde om miljøgodkendelser og præsenterede et fælles forståelsespapir

Der var stærkt engagement fra både procesvirksomheder og Miljøstyrelsen på den online konference, der lancerede et fælles forståelsespapir med tre konkrete initiativer, som kan styrke samarbejdet om miljøgodkendelser. Konferencen skulle sikre, at værktøjerne bliver kendt og brugt af både virksomheder og sagsbehandlere i Miljøstyrelsen, og gav via praktiske eksempler god inspiration til at sætte turbo på samarbejdet.

3 oplæg fra konferencen

Dagens tre oplæg satte fokus på, hvad der kræves ved miljøgodkendelser og hvordan samarbejdet foregår. Samtidig havde oplæggene også øje for de udfordringer, man kan møde og gav konstruktive bud på, hvordan man kan håndtere dem.

  • Karsten Kjærgaard fra IFF gennemgik et eksempel på et vellykket samarbejde med Miljøstyrelsen om en miljøgodkendelse i forbindelse med opstarten af en ny produktion. Oplægget illustrerede værdien af et opstartsmøde, inden ansøgningen om en godkendelse af et større projekt. Karsten understregede værdien af at få etableret enighed om tidsplanen for ansøgnings- og godkendelsesarbejdet, og at man som virksomhed får et bedre indtryk af, hvad myndighederne anser som væsentlige miljøforhold.
  • Anna Marie Sørensen fra Miljøstyrelsen fortalte om, hvordan man som virksomhed laver en god ansøgning om en miljøgodkendelse, og hvilke forhold der kan være med til at forsinke en sådan proces i myndighedsbehandlingen.
  • Inge Margrethe Jensen fra FMC fortalte om deres velfungerende samarbejde med Miljøstyrelsen i forbindelse med etablering af en ny produktion med en stram tidsplan. Den vellykkede samarbejdsproces skyldtes blandt andet et velgennemført opstartsmøde med Miljøstyrelsens medarbejdere suppleret med regelmæssige statusmøder over Teams.

Webinaret førte til en interessant dialog mellem PI-virksomhederne og Miljøstyrelsen om, hvordan man balancerer de to parters interesser i godkendelsesprocessen. På den ene side har virksomheder behov for hurtigt at komme i gang med en ansøgning og have mulighed for løbende projekt-tilpasninger i takt med ny læring. På den anden side skal Miljøstyrelsen sikre, at projektet tager de nødvendige miljøforanstaltninger og holder sig inden for rammerne af den eksisterende godkendelse.

Forståelsespapir med tre konkrete initiativer

PI og Miljøstyrelsen har sammen lavet et forståelsespapir, der beskriver tre initiativer, der kan sætte ekstra strøm til det gode samarbejde.

Om forståelsespapiret fortæller Charlotte Breinholt, der er formand for PI’s Miljøpolitisk udvalg (MIPU):

”MIPU har haft en række gode møder med Miljøstyrelsen. Det har resulteret i forståelsespapiret, der er en opsummering af vores bud på tiltag, der skaber det gode samarbejde, og hvad der er den gode ansøgningsproces.”

De tre initiativer er:

  • Årlige planlægningsmøder
  • Udvidet virksomhedsbesøg ved ny sagsbehandler
  • Opstartsmøde forud for store ansøgninger

PI’s medlemmer har nogle af Danmarks mest omfattende og komplekse miljøforhold. Derfor er der store besparelser at hente i et godt samarbejde.

Hvis du vil modtage slides fra webinaret kan du skrive til pi@di.dk

Læs mere om forståelsespapiret her

Download forståelsespapiret her

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano

Relateret indhold