Søren Møller nyt medlem af PI's bestyrelse

28.05.21 PI Nyheder

Nyt medlem af PI’s bestyrelse: Når vi omsætter fælles viden til værdiskabende løsninger, kan vi lykkes med den grønne omstilling

Søren Møller fra Dansk Salt A/S afløser Lars Braagaard fra BASF A/S

Procesindustriens bestyrelse har fået tilført nye kræfter i form af adm. dir. Søren Møller fra virksomheden Dansk Salt A/S. Dansk Salt A/S ligger i Mariager og producerer årligt 600.000 tons salt, der anvendes i den kemiske industri, medicinal-industrien, fødevareindustrien, samt til bordsalt, foder og vejsalt.

Søren Møller ser frem til bestyrelsesarbejdet: "Procesindustrien står i en situation med vigtige udfordringer og spændende muligheder. Vi skal kæmpe for at sikre de bedst mulige rammevilkår for Procesindustrien f.eks. omkring energiafgifter og sikring af kvalificeret arbejdskraft. Men det er samtidig vigtigt, at vi løbende får fundet praktiske løsninger i virksomhedernes produktion, som kan bidrage til den grønne omstilling. Procesindustrien kan spille en vigtig rolle for, at vi får udvekslet de enkle, men værdiskabende løsninger, som bringer os i den rigtige retning. Vores læring fra dette implementeringsarbejde, både positive og mindre positive, er vigtige at få delt. Vi skal turde tænke world-class i det vi gør, og det vil jeg gerne yde mit bidrag til".

Det er en spændende procesvirksomhed, der er trådt ind i PI’s bestyrelse. Dansk Salt A/S udvinder saltet i Hvornum fra boringer i op til 1500 meters dybde. Derefter transporteres ca. 240 m3 højkoncentreret saltopløsning hver time til virksomhedens procesanlæg via en 26 km. lang underjordisk rørledning. Dette bliver til ca. 70 tons salt hver time hele året rundt.

Virksomheden arbejder systematisk på at nedbringe energiforbruget og CO2-aftrykket i forbindelse med inddampningsprocesserne. Virksomheden har eget kraftvarmeværk og benytter i dag dels naturgas, dels biomasse som energikilder til produktionen, og på sigt er ambitionen at omlægge til elbaseret produktion. Blandt virksomhedens seneste tiltag er et spændende samarbejde med SaltPower i Sønderborg om at blive energineutrale på borefeltet i Hvornum.

Relateret indhold