Foto: Colourbox

13.09.21 PI Nyheder

Bedre muligheder for udnyttelse af overskudsvarme

Økonomiske og bureaukratiske barrierer for udnyttelse af overskudsvarme fjernes med ny politisk aftale

Danske procesvirksomheder får langt bedre muligheder for at udnytte deres overskudsvarme og bidrage til den grønne omstilling med den nye politiske aftale om overskudsvarme, som er indgået mellem regeringen og en bred vifte af Folketingets partier. Aftalen adresserer de økonomiske og administrative barrierer, der tidligere har begrænset virksomhedernes muligheder for at sælge deres overskudsvarme til fjernvarmeværker, så den kunne udnyttes til opvarmning af boliger.

Konkret betyder aftalen, at virksomheder med overskudsvarme kan slippe for at betale en overskudsvarmeafgift, så en virksomhed med overskudsvarme og en fjernvarmevirksomhed frit og uden afgift kan aftale en pris for overskudsvarmen. Forudsætningen for at slippe for afgiften er, at de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et bestemt prisloft. Derudover skal virksomheder, som vil afsætte overskudsvarme uden afgift, løbende foretage energigennemgange og implementere energieffektiviseringstiltag, der kan tjenes hjem på op til fem år.

Aftalen træder i kraft i 2022.

Du kan hente aftalen her.

Du kan læse mere om aftalen, og hvad den betyder for PI-medlemmet Rockwool her.

Relateret indhold