12.03.21 PI Nyheder

EU’s kvotesystem virker og sikrer den grønne omstilling

Af Jesper Thomassen, formand for Procesindustrien

Dette indlæg blev bragt i Børsen d. 12.03.21

EU’s CO2-kvotesystem har efter mange års tilløb udviklet sig til en succes. Det sikrer, at CO2-udledningen falder samtidig med, at der er lige konkurrencevilkår for virksomhederne i EU.

Prisen på CO2-kvoter er steget kraftigt det sidste halve års tid og ligger i skrivende stund lidt under 300 kr. pr ton CO2. Det er det højeste niveau, siden kvotesystemet blev indført, og en stigning på mere end 50% siden oktober sidste år.

De stigende priser skyldes ikke mindst, at EU-landene i december indgik en historisk ambitiøs klimaaftale, som forpligter til samlet set at reducere udledningen af CO2 med 55 procent i 2030. En naturlig konsekvens af beslutningen er, at antallet af tilgængelige CO2-kvoter falder, og prisen på CO2 stiger. Det er forventningen, at kvotepriserne stiger yderligere i de kommende år, og prisen kan realistisk ende på over 650 kr. i 2030.

EU’s kvotesystem har været kritiseret, men den seneste tids udvikling viser tydeligt, at systemet  virker. Det giver virksomhederne et stærkt incitament til at gennemføre en grøn omstilling. Incitamentet bliver kun stærkere i takt med, at prisen på CO2 kvoter stiger. Det gode ved kvotesystemet er samtidig, at det sikrer ensartede CO2-afgifter på tværs af EU-landene - i modsætning til en dansk afgift på energi eller CO2, der gør det dyrere for danske virksomheder at producere deres varer i forhold til de udenlandske konkurrenter.

For at løse klimaudfordringerne, må vi finde tværnationale løsninger. Klimaet er ligeglad med, om udledningen kommer fra Danmark, Frankrig eller Kina. Så vi skal sikre reelle indsatser i Danmark og undgå, at udledningen af CO2 blot bliver flyttet til et andet land sammen med produktion og arbejdspladser.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en grøn skattereform baseret på en CO2-afgift. Det er af afgørende betydning, at ekspertgruppen indtænker EU’s CO2-kvotesystem, så virksomheder, der allerede betaler for deres CO2-udledning, ikke bliver dobbeltbeskattet via en national CO2-afgift eller en forhøjet afgift på procesenergi.

EU er også i fuld gang med en revision af kvotesystemet i forlængelse af de mere ambitiøse klimamål. Her vil det være vigtigt at sikre, at virksomheder uden for EU ikke kan udnytte de stigende kvotepriser til at udkonkurrere europæiske virksomheder.

Relateret indhold