Der er i øjeblikket tre kvindelige procesoperatørlærlinge på FMC Rønland i Harboøre. I fremtiden håber de på, at kunne tilknytte endnu flere.

Foto: FMC
27.01.22 PI Nyheder

FMC rekrutterer kvindelige lærlinge til mandefag

Opsøgende arbejde på uddannelsesstederne og godt samarbejde med jobcentret giver FMC i Harboøre flere kvindelige lærlinge. Det er sundt for arbejdspladsen, siger tillidsmand.

Det er ikke nogen hemmelighed, at mændene stadig dominerer de tekniske fag, og at der er gevinster at hente ved en mere ligelig kønsfordeling.  

Hos FMC Agricultural Solutions A/S er det derfor en høj prioritet at få flere kvindelige lærlinge ansat på virksomhedens største produktions-site FMC Rønland i Harboøre. Indtil videre har prioriteringen båret frugt, og virksomheden har i skrivende stund 7 kvindelige lærlinge ansat ud af i alt 25. Det svarer til en kvindelig andel på 28 procent.

Kvindelige beskæftigede er stadig underrepræsenteret i procesindustrien, hvor 41 procent af de beskæftigede er kvinder. På procesoperatøruddannelsen er det kun 20 procent af det seneste års lærlinge, der er kvinder, viser tal fra Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet.

Jeg har snart været herude i et år og føler mig velkommen og som en del af gruppen. Det er lige meget, om du er mand eller kvinde, du bliver taget lige så godt imod. Mette Schultz, elektrikerlærling

Men det er bestemt ikke tilfældigheder eller held, der gør, at FMC er lykkedes med at rekruttere flere kvindelige lærlinge i de ellers mandsdominerede fag. Det er sket på baggrund af en klar strategi, fortæller Henriette Knudsen, HR Manager hos FMC.

- Vi har skabt plads til kvindelige lærlinge på den måde, at hvis vi har fået en ansøgning fra en kvindelig lærling med kompetencerne i orden, så har vi taget vedkommende ind, selvom der egentlig var lukket for ansøgninger. Vi vil gerne have så mange som muligt. Derfor prioriterer vi det, siger Henriette Knudsen.

Ingen særbehandling af køn

Selvom det er vigtigt for FMC med flere kvindelige lærlinge, er der ingen særbehandling, understreger Henriette Knudsen.

- Vi ansætter ikke kvindelige lærlinge på baggrund af deres køn, men fordi de er dygtige og har de rette kompetencer, fordi de vil det, og fordi vi kan se dem lykkes, siger hun.

Derudover går FMC efter at finde de lærlinge, som forhåbentlig vil blive på virksomheden efter endt uddannelse. Erfaringen er, at geografi betyder meget, når det handler om at beholde lærlingene.

- Vi vil helst have nogen fra lokalområdet, da de først og fremmest bliver her, når de er færdiguddannede. Vores erfaring er, at det er det, som lykkes bedst, siger Henriette Knudsen.

Opsøgende arbejde på uddannelsesstederne er nøglen

De kvindelige lærlinge er i mindretal i de fag på erhvervsuddannelserne, som henvender sig til en virksomhed som FMC med højteknologiske produktionsanlæg,. Det gælder for eksempel procesoperatører, smedje, elektrikere og procesledere. Det viser tal fra undervisningsministeriet.

Derfor gør FMC en ekstra indsats for at få de relativt få kvinder til at vælge netop dem som deres læreplads. I det arbejde har fællestillidsmand hos FMC, Jens Christian Rønn Iversen, en central rolle i forhold til at opsøge uddannelsesstederne.

- Det handler om at være meget opsøgende i forhold til uddannestederne. Jeg er simpelthen bare taget ud til UCH Holstebro og EUC Lillebælt og fortalt, at vi godt kan og vil rekruttere flere kvindelige lærlinge. Derudover har vi et rigtig god samarbejde med jobcentret i Lemvig, hvis nogen for eksempel gerne vil lave karriereskift og starte i lære hos os, fortæller Jens Christian Rønn Iversen.

De kvindelige lærlinge kommer bare med en anden tilgang til tingene og en anden tone, og det er rigtig godt for vores arbejdsplads. Jens Christian Rønn Iversen, fællestillidsmand hos FMC

Men det er ikke kun kønsfordelingen på uddannelsesstederne, der er en udfordring. Det handler især også om en misforstået forestilling om, at arbejdet på FMC og generelt på produktionsvirksomheder kræver en stor fysik.

- En af de største udfordringer, vi har i forhold til at rekruttere kvindelige lærlinge, er, at mange tror, at de ikke har fysikken til at kunne udføre jobbet. Men det passer slet ikke. Vi har jo hjælpemidler til alle slags løft. Så den fordom skal vi væk fra, siger Jens Christian Rønn Iversen.

Kvindelig lærling: Jeg er en del af gruppen

Mette Schultz er en af de kvindelige lærlinge, som FMC har glæde af. Hun uddanner sig til elektriker og har været hos FMC i et års tid. Hun kan sagtens genkende fordommen om, at kvinder ikke har den nødvendige fysik, der kræves af jobbet.

- Jeg havde det meget svært i starten med at være kvinde i en mandeverden, for jeg følte, at jeg havde så meget mere at bevise. Men jeg kunne sagtens løfte lige så tunge læs som de andre og holde tungen lige i munden, hvis det blev lidt svært. Der blev jeg klogere med tiden, fortæller Mette Schultz.

Efter at have gjort fordommen til skamme, er hun rigtig glad for at være en del af FMC. Køn spiller ingen rolle længere.

- Jeg har snart været herude i et år og føler mig velkommen og som en del af gruppen. Det er lige meget, om du er mand eller kvinde, du bliver taget lige så godt imod, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet

Mette Schultz (billedet) er rigtig glad for, at hun valgte at søge læreplads hos FMC.

Foto: Foto: FMC
Diversitet er vigtigt

FMC har et stærkt ønske om, at deres arbejdsstyrke afspejler kønsfordelingen i det omgivende samfund.

- Det er jo sundt med diversitet. Vi vil gerne ligne samfundet udenfor, hvor fordelingen af mænd og kvinder er lige. De kvindelige lærlinge kommer bare med en anden tilgang til tingene og en anden tone, og det er rigtig godt for vores arbejdsplads, siger Jens Christian Rønn Iversen.

FMC er rigtig glade for de syv kvindelige lærlinge de har, og fællestillidsmanden håber, at det kan føre til, at endnu flere kvinder vil se FMC´s vej, når der skal søges læreplads i fremtiden.

- Meningen med de kvindelige lærlingene er også, at de skal være en form for ambassadører, så vi i fremtiden kan tiltrække endnu flere til. Det vil vi rigtig gerne, afslutter han.

Om FMC

  • En amerikansk koncern med 6.500 ansatte fordelt på over 100 lokaliteter verden over.
  • FMC Rønland, beliggende i Harboøre, er det største produktions-site i koncernen med 440 ansatte heriblandt procesoperatører, smedje, elektrikere, projektledere, laboranter og funktionærer med videre.
  • På FMC Rønland produceres plantebeskyttelsesmidler til hele verden, hvor kundegruppen er landbruget.
  • European Innovation Center (EIC) er FMCs europæiske forskningscenter. EIC ligger i Hørsholm og er et centralt knudepunkt for forskning og udvikling.
  • FMC er i dag blandt de fem førende producenter af plantebeskyttelsesmidler.

Kilde: FMC

Anton Theodor Kornum
Skrevet af:

Anton Theodor Kornum

Relateret indhold