DI inviterer alle medlemsvirksomheder, at deltage på vores roadshows events, som afholdes fem forskellige steder i Danmark.

Getty Images
16.11.22 PI Nyheder

DI-roadshow stiller skarpt på nye krav til rapportering om bæredygtighed

Fem DI-events rundt i landet sætter fokus på, hvad bæredygtighedsrapportering er, og hvilke krav virksomhederne vil møde.

De nye lovkrav til bæredygtighedsrapportering er lige om hjørnet, men hvordan skal man konkret arbejde med de nye krav?

Det kan du blive klogere på i DI’s roadshows om bæredygtighedsrapportering, der afholdes forskellige steder i Danmark – i Odense, Skørping, Kolding, Ringsted, Rønne og København V. På disse roadshows kan man få styr på, hvilke krav man som virksomhed vil blive konfronteret med – enten direkte eller indirekte, hvornår det bliver aktuelt, og hvordan man kan gribe arbejdet an.

Rapporteringskravene vil blive indfaset gradvist og i første omgang kun gælde for større virksomheder, men disse krav forventes i praksis hurtigt at blive presset nedad, når de store virksomheder vil efterspørge dokumentation og information fra deres mindre underleverandører.

De fem events vil udover faglige indlæg om bæredygtighedsrapporteringen også byde på  virksomhedscases og  paneldebatter med virksomheder, specialister fra DI og deltagerne i eventet.

Tilmelding

Klik her

Alle medlemsvirksomheder er inviteret til at deltage gratis. Det er muligt at tilmelde sig, hvor det er mest belejligt. Programmet forbliver det samme alle steder.

Programmet for møderne vil være: 

Velkomst ved DI 

Bæredygtig forretning og bæredygtighedsrapportering

Hvor kommer kravene fra og hvordan kan det bruges forretningsmæssigt

Faglig specifik orientering om bæredygtighedsrapportering ved DI  v/ Tina Aggerholm

Vi skaber overblikket over rapporteringskravene, rapporteringsrammen og hvordan du kan tilrettelægge arbejdet.

Vi udvælger nogle af rapporteringskravene som vi vil gå i dybden med på case baseret tilgang, samt hvordan man som virksomhed indarbejder rapporteringen i en bæredygtig forretningsmodel og samtidig bibeholder væsentligheden.

Q&A

Pause

Hvordan arbejder man konkret med rapporteringen – virksomhedscase med indlæg fra DI, både sektorspecifikt og i rapporteringsøjemed

Der tages udgangspunkt i en specifik sektor, men fremgangsmåden kan bruges på alle sektorer.

Paneldebat

Paneldebatten modereres af Kristian Koktvedgaard, DI.

Hvordan arbejder man konkret med rapporteringen – som mindre virksomhed?

Bliv inspireret til hvordan man som SMV-virksomhed kommer i gang med bæredygtighedsrapporteringen.

Paneldebat

Paneldebatten modereres af Kristian Koktvedgaard, DI.

Hvad kan DI hjælpe med v/ DI

DI præsenterer medlemsmulighederne på bæredygtighedsområdet, herunder rapportering.

Afslutning v/ Kristian Koktvedgaard DI

Relateret indhold