Reglerne for Erhvervspuljen blev ændret den 1. november 2022, og puljen er nu åben og kan søges hele året.

Foto: Getty Images
09.11.22 PI Nyheder

Vigtige ændringer for tilskud til grøn omstilling

Det skal være mere attraktivt at søge tilskud og styrke den grønne omstilling med de nye regler for Erhvervspuljen, der nu støtter både energieffektivisering og -omlægning i virksomheder.

Virksomheder kan nu søge tilskud hele året rundt, så ansøgningerne kan behandles hurtigere, tilskudssatserne er blevet forhøjet, og så ydes der nu også støtte til omlægninger til mere grøn energi (f.eks. fra gas til el), hvor man sparer CO2, også selvom man ikke nødvendigvis sparer energi.

Det er de tre væsentligste ændringer i Energistyrelsens Erhvervspulje, der trådte i kraft den 1. november.

Ændringerne skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud til projekter, der sparer energi og CO2 fra energiudledninger. Derudover vil tilskuddene gøre det mere rentabelt for virksomheder at investere i grønne projekter, der styrker både konkurrenceevne og omdømme.

Læs også: Energiprojekter har gjort glasproducent grønnere og mere effektiv

Grønne investeringer kan også bidrage til at skære toppen af energiregningerne, reducere virksomhedernes CO2-udledninger og styrke forsyningssikkerheden i samfundet.

Energistyrelsen har på deres hjemmeside beskrevet alle ændringer for Erhvervspuljen. Se dem her:

 • CO2-reduktioner indføres som supplerende tildelingskriterie, hvilket vil gøre det muligt, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte. F.eks. støtte til konvertering væk fra fossil gas til fjernvarme.
 • Erhvervspuljen vil fremover være åben for ansøgninger hele året, da ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig skal ansøgninger ikke længere konkurrere på baggrund af ansøgt støtte pr. sparet kWh – der gives i stedet en fast sats, og ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet.
 • Projekter vil fremover kunne realiseres, så snart ansøger har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning.
 • Der udarbejdes meget simple standardløsninger for konkrete projekttyper - en positivliste, så ansøger får større sikkerhed for størrelsen på tilskuddet og kun skal bidrage med få oplysninger i forbindelse med ansøgning.
 • Der indføres højere støttesats til investeringer i grøn omstilling.
 • Det vil ikke længere være muligt at søge om tilskud til installation af nye gaskedler samt udstyr, der forbedrer eksisterende gaskedler.
 • Der indføres en prioriteringsfaktor, så konverteringer fra naturgas til grøn energi som udgangspunkt får 25 % mere i tilskud.

Læs mere om de nye regler og ansøg om tilskud på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad er Erhvervs-puljen?

 • Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029.
 • Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.
 • Tilskuddet dækker op til 50 procent af investeringen og kan være fra 10.000 kr. og op til 112 mio. kr.
 • Selvom man allerede har ansøgt eller fået tilskud til et projekt fra Erhvervspuljen, kan man sagtens få tilskud til flere projekter.

Kilde: Energistyrelsen

Anton Theodor Kornum
Skrevet af:

Anton Theodor Kornum

Relateret indhold