Uddannelses- og Forskningsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet er tovholder for hver ét webinar.

Foto: Colourbox
07.02.22 PI Nyheder

Webinarrække om EU-finansiering til grønne projekter

Ministerier, klimapartnerskaber, virksomheder, Innovationsfonden m.fl. afholder fire webinarer i løbet af foråret.

Med baggrund i regeringens ’Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer’ afholdes nu fire gratis webinarer om blandt andet grønne brændstoffer til transport og industri, CO2-fangst og lagring og klimavenlig fødevareproduktion.

Webinarerne skal give danske virksomheder, der arbejder med grønne teknologier, et overblik over muligheder for EU-finansiering og danske indsatser på området. For at indfri målene om grøn omstilling er der nemlig brug for flere finansieringskilder og samarbejder – også uden for landet grænser.

Webinarerne dækker emner som grønne brændstoffer, CO2-fangst, fødevareproduktion og cirkulær økonomi. Det første webinar om Power-to-X finder sted den 1. marts 2022.  Herefter følger to webinarer i maj og ét i juni.

Se info omkring de fire webinarer herunder.

Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)

Den 1. marts 2022, kl. 10:00 – 14:00

Bliv klog på politiske tiltag og konkrete muligheder for EU-finansiering til danske virksomheder og forskningsinstitutioners Power-to-X-projekter.

Hør bl.a. Stine Jørgensen, Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i Energistyrelsen, Therese Bording Hermann, Director for Global Public Affairs hos Haldor Topsoe A/S, Christopher Sørensen, CEO for GreenLab og eksperter fra ministerier, Dansk Energi, Innovationsfonden, den nationale klynge for maritime erhverv og logistik om:

  • Hvad vil regeringen med sin nye Power-to-X strategi?
  • Hvad er Danmarks styrkepositioner og udfordringer, og hvor har vi størst behov for international viden, samarbejde og finansiering?
  • Status for det kommende Power-to-X Innomission partnerskab
  • Hvordan sikrer man EU-finansiering til Power-to-X-projekter? Og hvad får man ud af EU-samarbejdet?
  • En række konkrete muligheder for EU-finansiering til Power-to-X-projekter, bl.a. fra Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Invest EU, Fonden for Retfærdig Omstilling, EU Innovation Fund og REACT-EU.

Klik her for tilmelding.

Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (Carbon Capture, Storage, Utilisation)

Forventes afholdt i maj

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for fangst og lagring eller anvendelse af CO₂.

Hold øje med program og tilmelding her.

Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

Forventes afholdt i maj

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Hold øje med program og tilmelding her.

Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler

Den 9. juni 2022

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler.

Hold øje med program og tilmelding her.

Anton Theodor Kornum
Skrevet af:

Anton Theodor Kornum

Relateret indhold