Uddannelses- og Forskningsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet er tovholder for hver ét webinar.

Foto: Colourbox
07.02.22 PI Nyheder

Webinarrække om EU-finansiering til grønne projekter

Ministerier, klimapartnerskaber, virksomheder, Innovationsfonden m.fl. afholder fire webinarer i løbet af foråret.

Med baggrund i regeringens ’Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer’ afholdes nu fire gratis webinarer om blandt andet grønne brændstoffer til transport og industri, CO2-fangst og lagring og klimavenlig fødevareproduktion.

Webinarerne skal give danske virksomheder, der arbejder med grønne teknologier, et overblik over muligheder for EU-finansiering og danske indsatser på området. For at indfri målene om grøn omstilling er der nemlig brug for flere finansieringskilder og samarbejder – også uden for landet grænser.

Webinarerne dækker emner som grønne brændstoffer, CO2-fangst, fødevareproduktion og cirkulær økonomi. Det første webinar om Power-to-X finder sted den 1. marts 2022.  Herefter følger to webinarer i maj og ét i juni.

Se info omkring de fire webinarer herunder.

Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)

Den 1. marts 2022, kl. 10:00 – 14:00

Bliv klog på politiske tiltag og konkrete muligheder for EU-finansiering til danske virksomheder og forskningsinstitutioners Power-to-X-projekter.

Hør bl.a. Stine Jørgensen, Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i Energistyrelsen, Therese Bording Hermann, Director for Global Public Affairs hos Haldor Topsoe A/S, Christopher Sørensen, CEO for GreenLab og eksperter fra ministerier, Dansk Energi, Innovationsfonden, den nationale klynge for maritime erhverv og logistik om:

  • Hvad vil regeringen med sin nye Power-to-X strategi?
  • Hvad er Danmarks styrkepositioner og udfordringer, og hvor har vi størst behov for international viden, samarbejde og finansiering?
  • Status for det kommende Power-to-X Innomission partnerskab
  • Hvordan sikrer man EU-finansiering til Power-to-X-projekter? Og hvad får man ud af EU-samarbejdet?
  • En række konkrete muligheder for EU-finansiering til Power-to-X-projekter, bl.a. fra Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Invest EU, Fonden for Retfærdig Omstilling, EU Innovation Fund og REACT-EU.

Klik her for tilmelding.

Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (Carbon Capture, Storage, Utilisation)

Forventes afholdt i maj

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for fangst og lagring eller anvendelse af CO₂.

Hold øje med program og tilmelding her.

Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

Forventes afholdt i maj

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Hold øje med program og tilmelding her.

Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler

Den 9. juni 2022

Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler.

Hold øje med program og tilmelding her.

Relateret indhold