Foto: Getty Images

28.03.22 PI Nyheder

Ny udvalgsformand for Kompetence og Overenskomst

HR Manager hos FMC Corporation, Henriette Knudsen, har takket ja til formandsposten i PI’s udvalg for Kompetence og Overenskomst (KOP).

Det er et velkendt ansigt, som overtager formandskabet for Procesindustriens udvalg for kompetence og overenskomst (KOP).

Det bliver nemlig HR Manager hos FMC Corporation, Henriette Knudsen, der afløser Bodil Klink Larsen, H. Lundbeck A/S, som formand i KOP.

Henriette Knudsen har siden september 2021 været en del af KOP-udvalget som repræsentant for FMC, og har derfor allerede et godt kendskab til de mærkesager, som KOP beskæftiger sig med. Derudover er hun også medlem af PI’s arbejdsgruppe for proceslederuddannelsen, hvilket hun fortsætter med fremover.

Glæder sig til arbejdet med udvalget

Henriette Knudsen ser frem sig til at varetage formandsposten og har allerede sat fokus på et særligt tema. 

- Jeg glæder mig til at fortsætte det videre arbejde sammen med udvalget, med fokus på bl.a. uddannelse, kompetenceudvikling og overenskomst, set i forhold til Procesindustriens behov, siger hun. 

- Et særligt opmærksomhedspunkt for mig, er at få flere unge såvel som ufaglærte til at tage en uddannelse indenfor procesindustrien, enten som procesoperatører, smede, automatteknikere mv. sådan, at vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtige.

Henriette Knudsen har siden 1995 opnået stor viden og erfaring indenfor de forskellige aspekter af HR, overenskomster/lokalaftaler, udvikling, ledelse, forretningsstrategi og regnskab.

Igennem sin karriere har hun besiddet en række forskellige lederstillinger hos henholdsvis AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne, Nobia Denmark A/S, Ballingslöv International Danmark A/S, Aalborg Portland A/S og nu FMC Corporation A/S.

I sit hverv hos FMC har hun blandt andet haft fokus på at opnå større diversitet i branchen ved eksempelvis få flere kvindelige lærlinge ind. Læs mere her: FMC rekrutterer kvindelige lærlinge til mandsdominerede fag.

Foto: Privatfoto

Relateret indhold