Arbejdet med klimamål 13 er en fælles indsats fra alle medarbejderne hos EFApaint, fortæller CFO Shuang Winkel (til højre i billedet).

Foto: EFApaint
31.01.23 PI Nyheder

EFApaint reducerer forbrug markant med simple løsninger

Over en treårig periode har farve- og lakvirksomheden opnået store reduktioner af el- og varmeforbruget og arbejdet målrettet med FN-verdensmål 13.

28 procents reduktion af elforbruget og 34 procents reduktion af varmeforbruget. 

Det er resultatet af en treårig periodes fokus på energieffektivisering og optimering hos den esbjergensiske farve- og lakvirksomhed EFApaint, som løbende arbejder med FN-verdensmål 13, ”Klimaindsats”.

- Hos EFApaint arbejder vi hele tiden med energioptimering og effektivisering af alle processer. Vi tænker os dagligt godt om for at spare energi og dermed skåne miljøet. Hver gang vi investerer i nyt, tænker vi på, at det skal være energivenlig og effektiv produktion, fortæller fabrikschef hos EFApaint, Glenn Sejerup i en video.

Simple ændringer med stor effekt

Verdensmål 13 handler i store træk om at bremse klimaforandringerne og styrke modstandskraften mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Verdensmålet kan blandt andet understøttes ved at arbejde med at reducere negative miljøpåvirkninger i produktionen løbende og ved at have fokus på at nedsætte energiforbruget og blive mere energieffektive.

Det er netop hvad EFApaint gør – og endda med relativt simple ændringer på deres produktionsanlæg og lagre.

- Vi har i de sidste mange år prøvet af energioptimere løbende. Blandt andet har vi optimeret vores luftforsyning, hvilket betyder, at vi nu har slukket en 37 kilowatt-kompressor, som slet ikke er i drift mere, fortæller fabrikschefen og fortsætter.

- Vi har i hele vores produktion og på vores lagre skiftet til LED-lamper. På det har vi opnået en besparelse på 26.000 kilowatt årligt. Vi har LED i hele bygningen, og i den ene hal har vi lavet om, så vi har lyssensor på hver enkel lampe.

Har også fokus på andre verdensmål

Udover FN’s verdensmål 13, har EFApaint også fokus på verdensmål 3, 12 og 17 (Sundhed og trivsel, Ansvarligt forbrug og produktion og Partnerskaber for handling).

I EFApaints tilfælde betyder det, at de frem mod 2030 reducerer skadelige stoffer og investerer i et godt arbejdsmiljø, at de fremstiller ”fremtidens vægmaling” med genbrug af bilruder, og at de har et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune og deltager i et klimanetværk.

I 2022 vandt EFApaint desuden Arbejdsmiljøprisen i kategorien ’Kemi og vådt arbejde’ ved at gøre en ekstra indsats for at sikre det gode arbejdsmiljø. Det gjorde de ved udarbejde 11 kemiske risikovurderinger og 7 instruktioner som erstatning for et uoverskueligt antal arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er).

Læs mere om det her: EFApaint vinder Arbejdsmiljøprisen 

Alle EFApaint-medarbejderne samlet uden for fabrikken i Esbjerg

Foto: EFApaint
Anton Theodor Kornum
Skrevet af:

Anton Theodor Kornum

Relateret indhold