Energistyrelsen har i 2023 modtaget rekordmange ansøgninger om tilskud fra Erhvervspuljen. Foto: Getty Images

12.09.23 PI Nyheder

2023-puljen til energieffektivisering og grøn omstilling er snart tom

Der er snart ansøgt for samtlige af de midler, der er afsat til Energistyrelsens Erhvervspulje i 2023. Virksomheder skal handle hurtigt for at få tilskud inden årets udgang.

Energistyrelsens Erhvervspulje, der medfinansierer danske virksomheders grønne omstilling, har i 2023 modtaget en strøm af ansøgninger og tømmes langt hurtigere end nogensinde før.

Af de 378,3 millioner kroner, der blev afsat til Erhvervspuljen i 2023, er der på nuværende tidspunkt kun omkring 50 millioner kroner tilbage i puljen, og Energistyrelsen modtager fortsat mange ansøgninger.

Danske produktionsvirksomheder, der ønsker at påbegynde energi- og CO2-besparende projekter med økonomisk støtte fra Erhvervspuljen, skal således til at handle hurtigt for at sikre sig et tilskud inden årets udgang.

Fremskyndet åbning for 2024-ansøgninger

Den store interesse i Erhvervspuljen er et klart tegn på, at danske virksomheder har en stærk vilje til at investere i bæredygtige projekter og bidrage til nedbringelsen af CO2-udledninger.

For at sikre, at virksomheder stadig har mulighed for at søge tilskud til deres energi- og CO2-besparende projekter, har Energistyrelsen annonceret, at de senest den 1. november 2023 vil åbne for ansøgninger til de forventede 614 millioner kroner, der vil være tilgængelige i Erhvervspuljen i 2024. Hvis antallet af ansøgninger overstiger de resterende midler i 2023, vil åbningsdatoen for 2024-midlerne blive fremskyndet.

Nye regler og nemmere adgang til tilskud

Efter at der i 2022 trådte nye regler i kraft for Erhvervspuljen, er det blevet nemmere for virksomheder at søge om tilskud og komme i gang med deres projekter.

Det er blevet muligt at ansøge om tilskud løbende, så støttekronerne hurtigere kan komme ud at virke. Samtidig giver de nye regler mulighed for at få tilskud til projekter, der primært sparer CO2.

Fakta om Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er tilgængelig for både små og store private virksomheder i stort set alle brancher. Puljen støtter projekter, der bidrager til energi- eller CO2-besparelser.

Virksomheder kan få mellem 10.000 kroner og 112 millioner kroner i tilskud, og puljen kan dække helt op til 50% af projektets omkostninger,.

Der er i alt afsat ca. 3,9 milliarder kroner til Erhvervspuljen, der løber fra 2020 til 2029.

Læs mere om puljen på:

ens.dk/erhvervstilskud

sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Relateret indhold