Mission

Procesindustrien vil styrke medlemsvirksomhedernes konkurrencekraft ved at skabe rammerne for et stærkt praktisk fællesskab, hvor der på tværs af traditionelle brancheskel føres en holdningsbearbejdende og meningsskabende debat, der sætter dagsordenen for udvikling af produktionsvirksomheders rammevilkår i Danmark.