Vi opdaterer vores systemer i løbet af weekenden. Du kan derfor opleve af nogle funktioner ikke virker.

Udvalg & netværk

 • Afgiftspolitisk Udvalg

  APU - Afgiftspolitisk Udvalg arbejder for, at nationale og europæiske initiativer på afgiftsområdet tager hensyn til klima og miljø med respekt for medlemmernes nationale og internationale konkurrencevilkår.

  Læs mere om APU
 • Medarbejderpolitisk Udvalg

  MPU - Medarbejderpolitisk Udvalg arbejder for at sikre balance og fleksibilitet i arbejds-, løn-, samarbejds- og ansættelsesforhold i danske virksomheder med procesanlæg, der kører 24/7.

  Læs mere om MPU
 • Uddannelsespolitisk Udvalg

  UPU - Uddannelsespolitisk Udvalg arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder med procesanlæg, der kører 24/7. Dermed bliver der mulighed for at opretholde produktionen og konkurrere med udenlandske virksomheder.

  Læs mere om UPU
 • Miljøpolitisk Udvalg

  MIPU - Miljøpolitisk Udvalg arbejder for, at sikre fair vilkår på det miljøpolitiske område for danske virksomheder med procesanlæg, så de kan forblive konkurrencedygtige.

  Læs mere om MIPU
 • Udvalget for Proceslederuddannelsen

  Udvalget arbejder for at sikre den højeste kvalitet på Procesindustriens egen lederuddannelse, Proceslederen. Dermed sikrer vi, at fremtidens ledere i Procesindustrien fortsat har de nødvendige kompetencer til at håndtere udfordringerne på et procesanlæg, der kører 24/7.

  Læs mere om udvalget
 • Danske Oxygen- og Acetylenfabrikker

  DOA - Danske Oxygen- og Acetylenfabrikker er industrigasbranchens tekniske brancheforening, der er tilknyttet Procesindustrien.

  Læs mere om brancheforeningen
 • CEFIC

  CEFIC - The European Chemical Industry Council er et internationalt netværk af kemivirksomheder i EU, som arbejder for en god og bæredygtig dialog med policymakers i EU. Procesindustrien er Danmarks repræsentant i CEFIC.

  Læs mere om CEFIC

Dorte Ibsen

Chefkonsulent

Udvalgsansvarlig for APU - Arbejdspolitisk udvalg

 • Direkte +45 3377 3339
 • Mobil +45 4043 0182
 • E-mail doi@di.dk

Niels Krarup

Chefkonsulent, advokat

Udvalgsansvarlig for MPU - Medarbejderpolitisk udvalg

 • Direkte +45 3377 3493
 • Mobil +45 2339 5527
 • E-mail nikr@di.dk

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

Udvalgsansvarlig for UPU - Uddannelsespolitisk udvalg

 • Direkte +45 3377 3802
 • Mobil +45 2949 4695
 • E-mail cbh@di.dk

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

Udvalgsansvarlig for MIPU - Miljøpolitisk udvalg

 • Direkte +45 3377 4619
 • Mobil +45 2348 1809
 • E-mail jumm@di.dk