APU - Afgiftspolitisk Udvalg

Hvad arbejder vi for?

APU - Afgiftspolitisk Udvalg arbejder for at nationale og europæiske initiativer på afgiftsområdet, tager hensyn til klima og miljø med respekt for medlemmernes nationale og internationale konkurrencevilkår.

Formål

Virksomheder med procesanlæg har en energiintensiv produktion som reguleres af nogle specifikke energi- og miljøafgifter. Procesindustriens virksomheder ønsker at tage ansvar for klimaet og hjælpe til at nå de danske reduktionsmål, men samtidig har ekstra afgifter stor betydning for danske procesvirksomheders konkurrencevilkår. Det er derfor vigtigt, at danske afgifter implementeres på lige fod med resten af EU, så danske virksomheder med procesanlæg fortsat kan konkurrere på lige vilkår. Samtidig er kendskab til den fremtidige afgiftsstruktur afgørende for virksomhedernes planlægning og investeringer. Hvis der for eksempel er usikkerhed om afgiftsstrukturen i Danmark, kan internationale virksomheder i stedet vælge at investere på andre markeder, hvor afgifterne er mere stabile og/eller lempelige.

APU-udvalget arbejder for, at de nationale og europæiske initiativer på afgiftsområdet sikrer hensynet til klima og miljø med respekt og hensyntagen til medlemmernes nationale og internationale konkurrenceevne.

Indsatsområder

1) APU arbejder for at skabe bedre forudsætninger for at bruge overskudsvarme fra industrien og sælge det gennem varmesystemet i stedet for at smide det ud. Det er både godt for virksomhederne og miljøet.

2) APU arbejder for fortsat at sikre statslige tilskud til investering i energibesparelser i virksomheder med procesanlæg og sælge besparelserne til forsyningssektoren. På den måde kan virksomheder med procesanlæg bidrage til at nå de danske reduktionsmål.

3) APU arbejder for effektivisering af forsyningssektoren, så virksomheder med procesanlæg, der på grund af et stort energiforbrug er store kunder hos forsyningsselskaberne, skal betale mindre for energi i fremtiden. Det er vigtigt for at sikre, at danske procesvirksomheder forsat kan være konkurrencedygtige.

4) APU arbejder for at sikre ens energi- og miljøafgifter for danske virksomheder med procesanlæg som i resten af EU. Det betyder blandt andet politisk pres for at andre EU-lande overholder fælles EU-lovgivning og fuld afskaffelse af NOx-afgiften, da den gør produktion i Danmark dyrere sammenlignet med andre lande.

Målsætning

1) APU vil arbejde for at afskaffelsen af NOx-afgiften, som den nuværende regering har lovet, implementeres fuldt ud hurtigst muligt.

2) APU vil arbejde for afskaffelse af dobbeltreguleringen af det kvoteomfattede energiforbrug, som svækker danske procesvirksomheders internationale konkurrencevilkår.

3) APU arbejder for nedsættelse af elvarmeafgiften, der blandt andet hindrer udnyttelsen af den overskudsvarme, der i dag forsvinder ud i den blå luft.

4) De fleste lande udnytter undtagelsesmulighederne ift. EU's direktiver for el- og brændsel i højere grad end i Danmark, hvilket svækker danske virksomheders konkurrencevilkår. APU vil udarbejde et overblik over, hvilke medlemmer der er påvirket af konkurrenceforvridning på dette område med det formål at udarbejde et første udkast til et nabotjek.

5) APU vil arbejde for, medlemsvirksomhedernes interesser varetages i revision af ETS kvotesystemet for området med gratisallokationer.

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk