MPU - Medarbejderpolitisk Udvalg

Formål

Danske procesvirksomheder har anlæg, der kører 24/7. Derfor er der et stort behov for fleksibilitet i virksomhedernes arbejdsplanlægning. Dette kræver stort kendskab til Industriens Overenskomst og virksomhedernes konkrete behov, da procesvirksomhederne alternativt risikerer for høje omkostninger til produktionen.

MPU har fokus på problemstillinger inden for arbejds-, løn- og ansættelsesforhold samt samarbejdsforhold, som har særlig interesse for virksomheder inden for procesindustrien.

Indsatsområder

1) MPU arbejder for at sikre, at virksomheder med procesanlæg har viden om de særlige regler for arbejdstider, der gør sig gældende for procesindustrien gennem uddannelsesforløb og kurser om Industriens Overenskomst.

2) MPU arbejder for at sikre, at virksomheder med procesanlæg har adgang til tilstrækkelig rådgivning, så medlemsvirksomheder er godt rustet til at samarbejde med medarbejdere og tillidsrepræsentanter om forbedring af virksomhedens produktion.

3) MPU vil sikre, at procesindustriens virksomheder har konkurrencedygtige forhold ved at indgå i politisk samarbejde og give indsigt i PI's udfordringer og mærkesager i forbindelse med OK-forhandlinger.

4) MPU vil indgå i tæt samarbejde med Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) på punkter, der har betydning for uddannelse, arbejdskraft og Industriens Overenskomst.

Målsætning

1) MPU vil arbejde for at sikre, at Procesindustriens medlemsvirksomheder er opmærksomme på at anvende mulighederne for fleksibiliteten i Industriens Overenskomst.

2) MPU vil sikre at medlemsvirksomheder via kurser og efterfølgende rådgivning er i stand til både at indlede og gennemføre forhandlinger med deres medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

3) MPU vil afholde årlige kursusdage i Industriens Overenskomst.

4) MPU vil opretholde kontakt til procesindustriens resterende medlemmer gennem årlige nyhedsmails om relevante punkter og deltagelse i eventuelle øvrige medlemsaktiviteter, der vedrører PI.

Nicolas Jul Mosgaard-Kristiansen

Nicolas Jul Mosgaard-Kristiansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4585
  • Mobil +45 5250 0839
  • E-mail nicm@di.dk