MIPU - Miljøpolitisk udvalg

Formål

Virksomheder med små og store procesanlæg i Danmark har et stort miljømæssigt fodaftryk i form af energi, affald, transport mv. Det er vigtigt for disse virksomheders internationale konkurrenceevne, at de skal leve op til de samme miljøkrav til udledninger og brug af ressourcer, som deres konkurrenter i andre EU-lande. Der er i dag stor forskel på, hvordan de forskellige medlemslande håndhæver miljølovgivningen. For at give danske virksomheder fair konkurrencebetingelser, skal Danmark implementere ny miljølovgivning med samme hastighed som de andre EU-lande og håndhæve lovgivningen på samme måde.

DI/PI og Miljøstyrelsen har en fælles interesse i at implementere den nye lovgivning i Danmark på en måde, der er godt for både industrien og miljøet. For virksomhederne er det for eksempel vigtigt med hurtig sagsbehandling og at myndighederne har en ensartet sagsbehandling i hele landet.

Indsatsområder

1) PI arbejder for at sikre, at miljølovgivning implementeres til gavn for både miljøet og danske procesvirksomheder. PI vil derfor indgå i politisk samarbejde og tilbyde lovgivere indblik i virksomhedernes hverdag og udfordringer for at sikre et fremtidigt Danmark med bæredygtig vækst.

2) PI arbejder for at sikre, at danske virksomheder med procesanlæg har samme konkurrencevilkår som virksomheder i resten af EU. Det betyder blandt andet politisk pres for at andre EU-lande overholder fælles EU-lovgivning og tæt samarbejde med Miljøstyrelsen om foreslag til EU's udarbejdelse af fremtidige BREF-dokumenter.

3) PI arbejder for at sikre ensartet sagsbehandling og overholdelse af deadlines hos kommuner og mellem myndigheder på risikoområdet. PI vil indgå i samarbejde med politiske institutioner for at finde fælles løsninger, som kan gøre sagsbehandlingen ensartet og mere effektiv.

4) PI arbejder for at danske virksomheder med procesanlæg har adgang til viden inden for Environment, Health & Saftey-områderne (EHS). PI vil indgå i politisk samarbjde, for at sætte større fokus på uddannelse og kompetenceudvikling inden for EHS og dermed sikre at virksomhederne fortsat kan har adgang til den nødvendige viden på området.

Målsætning

MIPU vil deltage i BREF-møder hos Miljøstyrelsen og levere centrale budskaber i forhold til det store Sevilla-møde på BREF-området

MIPU vil følge og påvirke implementeringen af SEVESO i Danmark via Risikonetværket.

MIPU vil samarbejde med politikere (herunder mødes med centrale miljøordførere) for at give indblik for procesvirksomhedernes udfordringer og finde konkrete og effektive løsninger.

MIPU vil give høringssvar på risikoområdet.

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk