Udvalget for Proceslederuddannelsen

Hvad arbejder vi for?

Udvalget arbejder for at sikre den højeste kvalitet på Procesindustriens egen lederuddannelse, Proceslederen. Dermed sikrer vi, at fremtidens ledere i Procesindustrien fortsat har de nødvendige kompetencer til at håndtere udfordringerne på et procesanlæg, der kører 24/7.

Om Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen er Procesindustriens egen kvalitative og grundige lederuddannelse, som uddanner og træner lederne til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med driften på et produktionsanlæg, der kører 24/7.

Proceslederuddannelsen klæder lederen på med et godt ledelsesoverblik og konkrete værktøjer, der er specielt relevante i procesindustrien. Uddannelsen anvender den nyeste viden inden for ledelsesfeltet, hvilket sikrer, at lederne får de bedst mulige forudsætninger for at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer, samtidig med at lederne altid har fokus på medarbejdernes udvikling.

Klik her for mere information om uddannelsen 

Uddannelsen er en af de længstvarende lederuddannelsen i Danmark, da den strækker sig over intensive 6 måneder. Uddannelsen har en indbygget struktur, der sikrer, at det lærte også bringes i anvendelse, når lederen kommer tilbage til virksomheden.

Efter endt uddannelsesforløb etableres et netværk for holdet. Her besøges deltagernes virksomheder på skift, hvor relevante emner kan debatteres. Ud over eget hold er der muligheder for videreuddannelse og inspiration, på ”Årsdag for Procesledere” samt opfølgningsmodulet med relevante emner.

Lige nu er der stor efterspørgsel på proceslederudannelsen. Det kan du læse mere om her.

Udvalgets formål

Ad Hoc-udvalget arbejder for:

1) at Betterways som leverandør leverer den aftalte kvalitet i uddannelsen.

2) at agere sparringspartnere for konsulenterne, der gennemfører proceslederuddannelsen. 

3) at give  input og beslutte ændringer i uddannelsen, for at sikre, at uddannelsesforløbet understøtter de lederkompetencer, der er nødvendige for at håndtere de udfordringer, som lederen møder i sin hverdag i procesindustrien.

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3802
  • Mobil +45 2949 4695
  • E-mail cbh@di.dk
Video: Procesleder.dk