UPU - Uddannelsespolitisk Udvalg

Formål

Virksomheder med små og store procesanlæg i Danmark har brug for faglært arbejdskraft for at kunne opretholde produktionen og konkurrere med udenlandske virksomheder. Erhvervsuddannelser som procesoperatør, elektriker eller smed bliver af unge vurderet som mindre attraktive end gymnasieuddannelsen. De unges søgning til uddannelser på erhvervsskolerne er faldet drastisk og kun hver femte elev fra en 9. klasse starter på en erhvervsuddannelse. Samtidig er søgningen til gymnasieuddannelsen i samme periode vokset og i dag starter syv ud af 10 elever fra en 9. klasse i gymnasiet.

UPU-udvalget arbejder for at flere unge danskere skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse på det tekniske område og virksomhederne skal tilbyde dem en praktikplads. Samtidig skal vi sikre, at uddannelser, herunder vores egne procesoperatøruddannelse giver de kompetencer, som procesvirksomhederne efterspørger.
 

Indsatsområder

1) UPU arbejder for, at flere unge skal vælge erhvervsuddannelser med relevans for virksomheder med procesanlæg. Det skal ske ved at styrke erhvervs-uddannelsernes synlighed og omdømme gennem tæt samarbejde mellem politikere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt tydeliggørelse af de store muligheder og spændende jobs i procesindustrien.

2) UPU arbejder for, at flere virksomheder uddanner egne lærlinge og elever, så vi undgår fremtidige flaskehalse. Det skal ske gennem styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, større gennemsigtighed i regler for praktik, samt bedre muligheder for praktik-deleordninger mellem virksomheder.

3) UPU arbejder for at sikre, at virksomheder med procesanlæg har adgang til arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. PI samarbejder derfor med politikere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at relevante uddannelse (specielt Procesoperatøruddannelsen) fortsat leverer det virksomhederne efterspørger, senest med oprettelsen af Procesoperatør med speciale i pharma.

4) UPU arbejder for, at virksomheder med procesanlæg fortsat har adgang til kvalificerede medarbejdere. PI vil derfor fortsat understøtte faglige netværk, tilbyde relevante kurser samt optimere og kvalitetssikre PI's egen lederuddannelse Proceslederuddannelsen.

Målsætning

1) UPU vil skabe et bedre overblik over uddannelserne i samarbejde med studevejledere, ambassadører fra virksomhederne og medarbejdere på uddannelserne mv.

2) UPU vil sikre flere ledige praktikpladser hos virksomheder med procesanlæg.

3) UPU vil samarbejde med uddannelsesinstitution om udbrede kendskabet til jobs og muligheder i procesindustrien.

4) UPU vil samarbejde med uddannelsesinstitution om at udbrede kendskabet til de tekniske akademimoduler inden for proces og automatik over for medlemskredsen via PUP.

5) UPU vil indlede et tættere samarbejde med MPU om uddannelse, arbejdskraft og overenskomst.

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3802
  • Mobil +45 2949 4695
  • E-mail cbh@di.dk