Vores uddannelser

Procesoperatøruddannelsen

Procesindustrien har sin egen erhvervsuddannelse, der er målrettet procesoperatørens arbejdsopgaver og udfordringer på et produktionsanlæg, der kører 24/7.

Procesoperatøruddannelsen har til formål at udstyrer fremtidens operatører med de kvalifikationer og kompetencer, som er nødvendige for at sikre en god og effektiv procesindustri, også i fremtiden.

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsen har fokus på overvågning, styring og vedligeholdelse af produktionsanlæg, der som regel er computerstyrede og højt automatiserede.

Procesoperatøren får en grundlæggende forståelse for hvordan anlæggene fungerer, hvordan processerne styres og reguleres, samt hvordan der gribes ind for at forbedre og optimere produktionen.

Uddannelsen specificeres efter grundforløbet enten som procesarbejder, procesoperatør eller procesoperatør med speciale i pharma.

 

Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen er Procesindustriens egen kvalitative og grundige lederuddannelse, som uddanner og træner lederne til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med driften på et produktionsanlæg, der kører 24/7.

Proceslederuddannelsen klæder lederen på med et godt ledelsesoverblik og konkrete værktøjer, der er specielt relevante i procesindustrien. Uddannelsen anvender den nyeste viden inden for ledelsesfeltet, hvilket sikrer, at lederne får de bedst mulige forudsætninger for at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer, samtidig med at lederne altid har fokus på medarbejdernes udvikling

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsen er en af de længstvarende lederuddannelsen i Danmark, da den strækker sig over intensive 6 måneder. Uddannelsen har en indbygget struktur, der sikrer, at det lærte også bringes i anvendelse, når lederen kommer tilbage til virksomheden.

Efter endt uddannelsesforløb etableres et netværk for holdet. Her besøges deltagernes virksomheder på skift, hvor relevante emner kan debatteres. Ud over eget hold er der muligheder for videreuddannelse og inspiration, på ”Årsdag for Procesledere” samt opfølgningsmodulet med relevante emner.

 

Dækkeserviet – særligt relevante erhvervsfaglige uddannelser

Der er ca. 100 erhvervsuddannelser. De er bygget op af et grundforløb efterfulgt af et hovedforløb. På hovedforløbet veksler lærlingen/eleven mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed. Varigheden af uddannelsernes hovedforløb ligger mellem 1½ og 5½ år.

Lærlingen/eleven skal finde en praktikplads, inden hovedforløbet starter.

På mange uddannelser er det muligt for lærlinge/elever at komme i praktik i et praktikcenter på en erhvervsskole, hvis de endnu ikke har fået en praktikplads.

Du kan se dækservietten her

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3802
  • Mobil +45 2949 4695
  • E-mail cbh@di.dk