TMI

Møbeleksporten og -importen (januar-september 2018)

Log ind og se statistik for eksport og import i den danske trævareindustri opgjort i lande.