TMI Analyser

Analyse: Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien

Danske virksomheder, der bruger træ som råvare, skaber job til 115.300 danskere, bidrager årligt med 77 mia. kr. til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, viser denne kortlægning af træsektorens betydning for det danske samfund fra marts 2019.

Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark. Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet og sikre det bedre betingelser i fremtiden.

Virksomhederne i træsektoren er fra hele træets værdikæde; fra det vokser i skoven, til det forædles og bearbejdes og finder sin endelige anvendelse. Når træet flyder gennem sektoren opstår værdi og aktivitet i den danske økonomi. Det direkte bidrag til det danske BNP er årligt på 32 mia. kr. Og når de afledte effekter i økonomien af bl.a. køb af varer og tjenester hos underleverandører regnes med, bidrager træsektoren med 77 mia. kr. til det danske bruttonationalprodukt.

Træsektoren skaber jobs overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Virksomhederne skaber især arbejdspladser uden for de større byer, og ofte spiller savværket eller møbelfabrikken en stor rolle i lokalsamfundet.

Træerne i skoven binder kulstof ved at optage CO2 fra atmosfæren, og siden 1990 har danske skove fjernet 36,4 mio. tons CO2 fra atmosfæren. Produkter af træ fungerer som CO2-lager og kan også erstatte energitunge materialer som stål og beton. Cirka 205.000 tons CO2 lagres om året i træprodukter fra danske virksomheder.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold