TMI

Bedre el-aftale – med mulighed for levering fra certificeret, miljøvenlig elproduktion

Træ- og Møbelindustrien har en samarbejdsaftale med el-leverandøren Norsk Elkraft Danmark A/S, som giver din virksomhed adgang til billigere el.

Norsk Elkraft Danmark A/S analyserer din virksomheds forbrugsmønster og foreslår rette aftaletype:

GRUNDKRAFT - er den grønne løsning med mulighed for at få et miljø-certifikat samt et banner til virksomhedens egen hjemmeside.

FLEX – er til dig, der ønsker en altid attraktiv – men dog variabel – markedspris. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt produkt, der altid sikrer den rigtige pris. Her kan tilkøbes Grøn Strøm - frivilligt og fleksibelt.

SPOT – prisen her afhænger af forbruget i den enkelte forbrugstime. For dig, der har en timeaflæst elmåler. Størst fordel er der ved et jævnt forbrug ud over døgnet eller et stort forbrug om natten.

FASTPRIS – er til dig, der ønsker at budgettere dine el-udgifter langsigtet uden påvirkning af udsving i elprisen.

EnergiTjek med 10% rabat på grundprisen

Med et EnergiTjek får TMI’s medlemmer et tilbud om en større gennemgang af forbruget på den enkelte måler. Herved får virksomheden indblik i egen forbrugsprofil, hvor Norsk Elkraft Danmark A/S giver forslag til energioptimering og undersøger virksomhedens nettarif for at sikre, at der ikke betales for meget til netselskabet. Er der sket fejl i afregningen kan Norsk Elkraft Danmark A/S hjælpe med at få korrigeret prisen, endda 3 år tilbage i tid.

Prisen på et energiTjek varierer, baseret på medlemmets engagement i forhold til forbrug og antal målere. Læs mere her

Som el-leverandør og samarbejdspartner tager Norsk Elkraft Danmark A/S sig af al administration og hjælper eksempelvis også gerne med salg af energibesparelser. Derved er Norsk Elkraft Damark A/S garant for, at el-leverancen altid sker på den mest omkostningseffektive måde.

Har du spørgsmål til fx bæredygtighed, solceller eller ladestandere til virksomheden står Norsk Elkraft Danmark A/S også klar til at svare på dette.

Elmarkedet netop nu - sept. 2021

Norsk Elkraft Danmark A/S er elleverandør til mange TMI-medlemmer. Og som leverandør ønsker Norsk Elkraft DK at informere om den voldsomme udvikling, der i øjeblikket er på elmarkedet.
Prisudviklingen på elmarkedet har i en lang periode været stigende. Reelt er elmarkedet pt. i en situation, hvor der på mange områder aldrig er set højere priser end dem, der opleves i øjeblikket. Kigges der helt tilbage til 2008 - i perioden op til finanskrisen - var der priser, der mindede om de nuværende, men det, vi oplever i øjeblikket, er endnu mere markant.
For de kunder, der får leveret deres kWh på spotaftaler er priserne - på udvalgte tidspunkter af døgnet - mere end femdoblet set i forhold til de priser, der har været de seneste år. Og også andre aftaletyper er påvirket af den markante prisudvikling.
Forklaringen på denne udvikling er, kort fortalt, at næsten alle de forhold, der har påvirkningskraft til at trække elprisen op, har vist styrke på én og samme tid, og det gør de fortsat. Pt. er det svært at se forhold, der skal få priserne til at falde. Den hydrologiske balance i Norden udviser et markant underskud, og der har i en lang periode været mindre vind end normalt. Disse vejrmæssige forhold ser desværre ud til at fortsætte et godt stykke tid endnu. Dertil kommer, at flere af de andre fundamentale prispåvirkende faktorer, såsom olie, kul, gas og CO2-kvoter, igennem lang tid er steget i pris.
Som altid vil Norsk Elkraft DK opfordre kunderne til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette – især i en tid som denne - er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.

Kontakt

NORSK ELKRAFT DANMARK A/S
Mette Mahmoud
Salgschef
Mobil: +45 2773 8429 
Mail: mem@norskelkraft.dk
www.norskelkraft.dk

Fakta om Norsk Elkraft

Norsk Elkraft Danmark A/S er det danske datterselskab af norske Elkraft AS.

Virksomheden har eksisteret i Danmark siden 2006 og har en lang række førende danske omkostningsbevidste virksomheder på kundelisten.

Norsk Elkraft Danmark A/S har fokus på bæredygtighed og reducering af kundernes CO2-udslip.

Hanne Delfs

Hanne Delfs

Foreningskoordinator

  • Direkte +45 3377 3405
  • Mobil +45 5051 9610
  • E-mail hand@di.dk

Relateret indhold