Udfordringer med leverancer og råvarer

Beskrivelse

Mange virksomheder i branchen oplever pt. stort besvær med at få leveret materialer, råvarer og komponenter til deres produktion. Problematikken er opstået som følge af det seneste års mange periodevise nedlukninger af markeder og produktioner i kølvandet på Covid-19-pandemien.

Vi er i TMI klar over, at de ustabile leveringsvilkår og mangel på forudsigelighed forplanter sig hele vejen gennem forsyningskæden og skaber mulige konflikter mellem underleverandører, producenter og kunder.

TMI ønsker at medvirke til en øget forståelse af, at hele branchen er ramt af samme vilkår, og opfordrer til, at virksomheder i alle led af forsyningskæden går i dialog om problemet, og hvordan man bedst overkommer det.

Vi har derfor formuleret et brev, der beskriver branchens aktuelle udfordring, som du frit kan bruge og eventuelt medsende i din kommunikation med dine kunder og leverandører. Brevet findes i tre versioner: dansk, engelsk og tysk. Vælg herunder hvilken udgave du vil hente.

Vælg udgave

Download