Find vej i DI

Er du i tvivl om, hvor du kan finde information om arbejdsmiljø, handel og eksport, personalejure eller kurser, webinarer, arrangementer og netværk? Her får du hjælp til at finde vej i DI.

Arbejdsmiljø

Kontakt chefkonsulent Kåre Sørensen, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø.
Direkte +45 3377 3353   Mobil +45 2949 4464   E-mail kaas@di.dk

Information om arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljøsystemet, arbejdsskader, arbejdstid og unges arbejde, Arbejdstilsynet samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisation

Find viden om organisering af AMO, opgaver, ansvarsfordeling, uddannelse, certificering, arbejdsmiljøvurdering (APV) og årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljøsystemet

Find information, materialer og værktøjer om arbejdsmiljø fra Arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdsmiljøklagenævnet, Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og flere andre aktører.

Arbejdsskader

Viden om arbejdsulykker, erhvervssygdomme, typiske forløb og forsikringsdækning, samt hvordan I håndterer en henvendelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Arbejdstid og unges arbejde

Oplysninger om hvileperiode, fridøgn, rådighedsvagt, 48 timer, natarbejde og helbredskontrol samt regler for unges arbejde.

Arbejdstilsynet i aktion

Rådgivning om tilsyn, påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet samt ombøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og Smiley-ordningen.

Fysisk arbejdsmiljø

Rådgivning om indretning af faste arbejdspladser, ergonomi, kemi, rygning, maskinsikkerhed, Maskinkørekortet og sikkerhedsudstyr/personlige værnemidler.

Psykisk arbejdsmiljø

Læs om trivsel og samarbejde, mobning og chikane samt kortlægning og forandring af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Handel og eksport

Viden om markeder, designbeskyttelse, handelsaftaler og kontrakter, DI certifikatservice, eksporthåndbogen, fremstødsværktøjer, handel med det offentlige samt eksportkredit.

Produktkrav, regler og standarder for møbler

Læs om krav til møbler (sikkerhed m.m.), brug af flammehæmmere og formaldehyd samt krav inden for miljø, energi og klima.

DI certifikatservice

Find viden om ATA Carnet, oprindelsescertifikat, påtegning og legalisering, leverandørerklæring med handelskammerpåtegning, Free Sales Certificate og DI-erklæringer hos DI Certifikatservice.

Eksporthåndbogen

Eksporthåndbogen er et online opslagsværk til eksportforsendelser og eksporttilbud, hvor du bl.a. kan få adgang til regler for eksport til næsten 190 lande.

Værktøjer til eksportfremstød

DI kan hjælpe din virksomhed med at vinde indpas på internationale markeder fx via messer og udstillinger, officielle fremstød eller besøg hos udenlandske kunder.

Handel på EU's indre marked

Få hjælp fra DI, hvis din virksomhed støder på handelsbarrierer på EU's indre marked.

Handel med det offentlige

DI tilbyder viden, sparring og netværk omkring salg til det offentlige. Læs om DI's tilbud til virksomheder.

Handel på de globale markeder

DI kan hjælpe din virksomhed med at få overblik over regler og vilkår på verdensmarkedet og tilbyder bl.a. vejledning om handelsaftaler, og hvis din virksomhed fx rammes af diskriminerende krav.

Eksportkredit

Få hjælp af DI til at få overblik over mulighederne for støtte og finansiering til internationale aktiviteter.

Juridiske handelsaftaler

Når din virksomhed handler nationalt og internationalt, kan I vælge at benytte en række standardbetingelser og modelkontrakter.

Læs mere om handel hos DI Handel

Hos DI Handel kan du finde mere viden og holde dig ajour på handelsområdet. DI Handel er Dansk Industris branchefællesskab for handelsvirksomheder, og de arbejder inden for marketing, salg, kundeservice og e-handel.

 

Personalejura

Kontakt chefkonsulent, advokat, Charlotte Lennert-Petersen, hvis du har spørgsmål om personalejura.
Direkte +45 3377 3482   Mobil +45 2949 4697   E-mail clp@di.dk

Læs om ansættelse og opsigelse, arbejdstid, ferie og feriefridage, graviditet og barsel, satser, løn, strejke og sygdom. Find blanketter og skabeloner samt viden om Træ- og Møbeloverenskomsten.

Kurser, webinarer, arrangementer og netværk

DI's kurser, webinarer og arrangementer

DI's netværk