Arrangement

Træ- og Møbelindustriens ekstraordinære generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes virtuelt på grund af Covid-19-situationen. Vi ønsker at skabe de sikrest mulige rammer for arrangementet og samtidig stille alle medlemmer lige ift. forskellige firmapolitikker, som i denne tid kan afholde nogle fra at deltage fysisk i mødeaktiviteter.

Generalforsamlingen vil have fysisk deltagelse af bestyrelsen, nye kandidater, en dirigent, samt TMI’s sekretariat.

Deltagelse kræver tilmelding her på siden senest mandag den 19. oktober 2020. Herefter tilsendes link til mødet.

Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres du til at give fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Dette gør du nemt her på siden. Husk dog forudgående aftale med modtager, idet du ellers risikerer, at din stemme går tabt, hvis vedkommende ikke er tilmeldt eller overser din besked. Frist for afgivelse af fuldmagt er den 19. oktober. 

Forslag til beslutninger, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt meddeles foreningens sekretariat senest 10 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, opfordres til at indsende deres kandidatur senest den 19. oktober kl. 12.00, for at lette klargøringen af den elektroniske afstemning.

Dagsorden

  1. Præsentation af ny strategi for TMI inkl. organisering og ledelse
  2. Valg til bestyrelsen
  3. Valg af suppleanter
  4. Indkomne forslag fra medlemmer

I forbindelse med den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 12. juni 2020 som skriftlig elektronisk procedure uden fysisk fremmøde, blev det varslet, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Her hed punkt 1 ”Oplæg til ledelse af TMI, Træfonden og ForsikringsCaptivet”. Dette punkt indgår i ovenstående punkt 1.

De øvrige faste punkter på dagsordenen blev behandlet i forbindelse med den ordinære generalforsamling i juni.

Endelig dagsorden, oplæg om strategi m.v. vil blive sendt til medlemmerne senest 10 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Charlotte Lennert-Petersen

Charlotte Lennert-Petersen

Chefkonsulent, advokat

Hanne Delfs

Hanne Delfs

Koordinator