Arrangement

Generalforsamling i Træ- og Møbelindustrien 2021

Fredag den 4. juni 2021 på DI's Konferencecenter Gl. Vindinge

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af TMI. Forslag til beslutninger, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt meddeles foreningens sekretariat senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er udsendt pr. mail sammen med årsrapporten.

Tilmelding skal ske senest 1. juni af hensyn til corona-restriktionerne. Gyldigt corona-pas skal vises ved ankomst.

Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres du til at give fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Afgivelse af fuldmagt sker også her fra siden og gerne i god tid inden dagen og naturligvis efter forudgående aftale med modtager.

OBS! Bemærk, at vi på opfordring fra medlemskredsen har valgt at ændre lokalitet for generalforsamlingen, sådan så generalforsamlingen afholdes i Nyborg.